Geef uw mening over de landbouwsluis op de Wehlsedijk

Op 20 maart 2023 plaatsten we een tijdelijke landbouwsluis op de Wehlsedijk, tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (toeristische opstapplaats). Deze tijdelijke sluis is onderdeel van een proef.
Gepubliceerd op: 23-mei-2023

Woont of werkt u in de buurt van Laag-Keppel of rijdt u regelmatig op de N814? Dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen en voeren daarom een belevingsonderzoek uit. Geef uw mening via de enquête op de website van Moventem.

Vul de enquête in

  • U vindt de enquête op www.moventem.nl/landbouwsluis
  • Wilt u de enquête liever op papier invullen? Neem dan contact op met onderzoeksbureau Moventem via tel. 0800 1904 of per e-mail
  • Invullen van de enquête gebeurt volledig anoniem.

Waarom dit onderzoek?

We willen inzichtelijk krijgen wat de afsluiting van de N814 betekent voor gebruikers van de weg, bewoners én ondernemers in het gebied. Dit doen we náást verkeerstellingen in de praktijk. Onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem herhaalt het onderzoek tijdens de 2e proef met een tijdelijke landbouwsluis op de Keppelseweg in het najaar. De meetresultaten van de verkeerstellingen én de resultaten van de onderzoeken gebruiken we om de bestuurders van de provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar te adviseren. De uiteindelijke oplossing staat nog niet vast.

Wat doen we met de resultaten?

  • De ambtelijke projectgroep en de klankbordgroep Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel bespreken de resultaten van de onderzoeken. 
  • Daarna brengt de ambtelijke projectgroep advies uit aan bestuurders van provincie en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar.
  • De bestuurders bespreken dit advies. De ambtelijke projectgroep legt daarna het voorstel voor aanhet college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst en Gedeputeerde Staten van Gelderland voor eventuele maatregelen op de wegen in het gebied rond Laag-Keppel.
  • Gedupteerde Staten van Gelderland nemen in samenspraak met b en w van gemeente Bronckhorst een besluit.

Gebiedsgerichte aanpak 

De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar werken hierin samen met leden van de klankbordgroep aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Samen willen we de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren. Bezoek de projectsite www.gelderland.nl/n814 voor meer informatie.