Frederik van Ardenne aangesteld als interim algemeen directeur

Het college van Gedeputeerde Staten heeft Frederik van Ardenne (1958) benoemd tot interim algemeen directeur.
Gepubliceerd op: 10-oktober-2023

Van Ardenne heeft een ruime ervaring in het openbaar bestuur. Sinds 2016 werkt hij als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Almelo. Daar heeft hij leiding gegeven aan een reorganisatie en een cultuuromslag, waarbij van binnen naar buiten denken centraal stond. 

Daarvoor werkte hij onder meer bij de gemeente Diemen, regio Holland-Rijnland en de gemeente Apeldoorn in verschillende leidinggevende functies en als kwartiermaker. Ook is hij voorzitter van de raad van commissarissen van de Twente Board. Dat is een samenwerkingsverband van Twentse gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen.

Vervanging algemeen directeur

Van Ardenne vervangt Miriam Nienhuis-Doremaele. Zij kondigde in juni 2023 al haar vertrek als algemeen directeur maar bleef, in overleg met het college, aan om de overgang naar een opvolger te versoepelen. De berichten over de gevallen van sociale onveiligheid binnen de organisatie trok ze zich echter persoonlijk aan, waarop ze besloot haar taken sneller neer te leggen. 

Frederik van Ardenne begint woensdag 11 oktober 2023 en is aangesteld voor een periode van vooralsnog 6 maanden.

Frederik van Ardenne.png