Extra inzet voor veiliger verkeer

We willen verkeersongevallen voorkomen en het aantal verkeersslachtoffers verminderen. We hebben daarbij speciale aandacht voor fietsveiligheid. Dit werkten we uit in de uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid 2022-2023. Hierin beschrijven we hoe we dat de komende jaren gaan doen.
Extra inzet voor veiliger verkeer
Gepubliceerd op: 13-april-2022

“We werken samen met gemeenten, politie, openbaar ministerie en hebben extra budget beschikbaar. Hiermee verbeteren we de inrichting van provinciale en gemeentelijke wegen. Maar dat is niet voldoende. Ook gedrag is heel bepalend en daar zetten we extra op in, want verkeersveiligheid vraagt om aandacht van álle verkeersdeelnemers in het verkeer. Let goed op en anticipeer op het verkeer en houd je aan de regels. Een ongeval zit in een klein hoekje. Alleen samen maken we het verkeer veilig ”, aldus Helga Witjes, gedeputeerde mobiliteit van provincie Gelderland.

Voorkomen van ongevallen

We richten ons op het voorkómen van ongevallen. Dat doen we door plekken aan te pakken waar de kans op ongevallen groot is: het zogenaamde ongevalsrisico. Dit brachten we in kaart op basis van ongevallendata in relatie tot de kenmerken van de weg en de omgeving. Vervolgens gaan we samen met andere partijen aan de slag om te kijken hoe we risico’s kunnen verminderen. We doen dit samen met de omgeving en anderen. We kijken niet alleen naar de specifieke locatie, maar ook naar gedrag en alternatieven. 

Meer maatregelen op provinciale wegen

Onze extra inzet voor verkeersveiligheid in 2022-2023 leidt ook tot extra maatregelen op onze provinciale wegen. Zo realiseren we concrete maatregelen op korte termijn. Dat doen we binnen lopende projecten, daar waar risico’s op ongevallen hoog zijn. Er is ook extra budget om verkeersveiligheidsmaatregelen uit te voeren binnen grotere integrale projecten. Momenteel onderzoeken we welke projecten uitvoerbaar zijn in 2022-2023. Daarnaast kijken we op welke risicovolle provinciale fietsoversteken maatregelen uitvoerbaar zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. En voeren die de komende jaren uit. Een voorbeeld hiervan is de pilot van de fietsoversteek op de N325 bij Ubbergen. 

Extra inzet voor veilig fietsgedrag

Ongevallen worden heel vaak (mede) veroorzaakt door gedrag. Denk aan te hard rijden en appen op de fiets of achter het stuur. Ook zijn rijden onder invloed en risico’s onvoldoende inschatten veelvoorkomende oorzaken. Daarom zetten we ook extra in op gedragsbeïnvloeding. Eerder maakten we al meer budget vrij om gemeenten te ondersteunen bij het aanpassen van gemeentelijke infrastructuur. En het stimuleren van gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Verder is er een bestaande subsidie voor eenvoudige maatregelen. Deze kunnen we binnen 1 jaar uitvoeren om de fietsveiligheid te vergroten.

Meer informatie over de inzet van verkeersveiligheid

In de uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid leest u meer over de inzet op verkeersveiligheid in Gelderland voor 2022 en 2023.