Europese samenwerking voor klimaatadaptatie

Provincie Gelderland sluit zich aan bij de ‘EU Mission on Adaptation tot Climate Change’. De EU wil de 150 deelnemende steden en regio’s weerbaar maken tegen de effecten van klimaatverandering.
Foto groene speelplek.png
Gepubliceerd op: 16-maart-2023

Samenwerken en leren van elkaars aanpak, is daarbij van groot belang. De EU-missie maakt deel uit van het programma ‘Horizon 2021-2027’.

Klimaatverandering

De EU Mission streeft ernaar om in 2030 tenminste 150 Europese regio’s en samenwerkingsverbanden te ondersteunen in klimaatmitigatie en -adaptatie. Hierbij ligt de focus op:  

  • Vergroting van het bewustzijn over de risico’s van klimaatverandering; 
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen, om gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan; 
  • Oplossingen testen en demonstreren.

In 2023 wordt er een Community of Practice (CoP) ingesteld. Dit is een platform waar deelnemers informatie uitwisselen en samenwerkingspartners vinden voor specifieke projecten. 

EU Conferentie in Arnhem

Er gebeurt meer dan alleen de deelname aan de EU Mission. Zo organiseert provincie Gelderland op 28 september 2023 de internationale conferentie over klimaatverandering (ENCORE) in Arnhem. Europese regio’s gaan daar met elkaar in gesprek over ‘hoe we klimaatadaptatie in de EU kunnen versnellen’. 

Droogte en hittestress

Gedeputeerde Peter Kerris: “Wat kunnen we leren van de strijd van Spanje tegen de droogte? Hoe voorkomen ze hittestress in München? We moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat kan alleen als we samenwerken en onze kennis delen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.”

Afbeelding Climate Change.jpg