Europese samenwerking van start voor project ‘Trechterbekercultuur’

Nederland en Duitsland gaan samenwerken in het ‘Trechterbekercultuur’-project, een project op het gebied van archeologische monumentenzorg. Er is een Europese subsidie vanuit het Interreg-programma beschikbaar.
Gepubliceerd op: 10-oktober-2023

Samenwerkingspartners zijn provincies Gelderland en Overijssel, Rijksuniversiteit Groningen en het Duitse Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Provincie Overijssel coördineert de samenwerking.

foto: Henk van der Velde

Trechterbekercultuur

De Trechterbekercultuur strekte zich uit tussen 4000 en 2700 v. Chr. van Nederland tot West-Oekraïne. Deze cultuur heeft haar naam te danken aan de aardewerkstijl van die tijd, namelijk de trechterbekers. Archeologisch gezien bestaat er geen grens tussen Nederland en Duitsland als het gaat om deze cultuur. Maar moderne grenzen kunnen samenwerking op het gebied van archeologie wel beperken. 

Gezamenlijk erfgoed behouden en delen

Dit project is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van archeologische monumentenzorg. Het heeft als doel ons gezamenlijke culturele erfgoed te behouden en te delen. Dat doen de partners op 3 manieren:

  • kennis delen
  • kennis verspreiden
  • strategische, beleidsmatige en wettelijke belemmeringen voor samenwerking over grenzen heen herkennen en wegnemen

Kennis delen

De samenwerkingspartners slaan de handen ineen om kennis over de Trechterbekercultuur aan beide kanten van de grens samen te voegen tot een gedeelde wetenschappelijke basis. Het Landschaftsverband Westfalen-Lippe heeft hierin de leiding. De partners bouwen een database. De database brengt gegevens samen van vindplaatsen en vondsten aan beide kanten van de grens. Zo krijgen zowel wetenschappers als het publiek toegang tot waardevolle informatie. Na het project kunnen ook andere regio’s de database gebruiken.

Kennis verspreiden

De partners maken de kennis over de Trechterbekercultuur toegankelijk voor een breed publiek met een boek, een reizende tentoonstelling en een evenement. Jongeren worden betrokken bij de uitwerking hiervan. Alle projectpartners dragen hieraan bij. Provincie Overijssel coördineert het project. De activiteiten worden via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht van het publiek.

Het project loopt van oktober 2023 tot oktober 2026 en wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland. De Europese Unie en MWIKE NRW (het ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatactie en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen) betalen € 414.878,71. Ook provincies Groningen, Overijssel en Gelderland betalen mee.

 

230918 Logo_transp_RGB_Trechterbekercultuur 2 regels.jpg