Eerste Gelderse Burgerberaad van start: brief op de mat bij 30.000 Gelderlanders

Wat zou u doen als u bestuurder van Gelderland was? Welke klimaatmaatregelen zijn volgens u de beste om te nemen? Welke keuzes zou u maken en waar ligt uw prioriteit? Bij 30.000 Gelderlanders valt vanaf 28 juni 2022 de uitnodiging op de mat om deel te nemen aan het eerste Gelders Burgerberaad.
Eerste Gelderse Burgerberaad van start: brief op de mat bij 30.000 Gelderlanders
Gepubliceerd op: 28-juni-2022

Gedeputeerde Jan van der Meer: “Het Burgerberaad is een nieuwe vorm van participatie waarin inwoners wordt gevraagd niet alleen een mening te geven. We vragen ook om een afgewogen oordeel op basis van informatie, dilemma’s en keuzes. Net zoals wij dat moeten doen. Ik hoop dat veel mensen meedoen. Juist de mensen die zich niet zo vaak uitspreken. We hebben het zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.” 

Burgerpanel

Het Gelders Burgerberaad bestaat uit 2 onderdelen: een online raadpleging (het burgerpanel) en het burgerforum. Voor deelname aan de online raadpleging hebben 30.000 willekeurig geselecteerde Gelderse huishoudens een uitnodiging ontvangen per brief. Daarnaast kunnen Gelderlanders via de website meedoen. Bij de verwerking van de resultaten wordt een weging toegepast, zodat er zoveel mogelijk een goede afspiegeling ontstaat van de Gelderse samenleving. Bij de online raadpleging krijgen deelnemers onder andere maatregelen uit het Gelders klimaatplan te zien. In de stellingen worden keuzes voorgeschoteld, en de gevolgen van die keuzes. De deelnemer adviseert vervolgens welke maatregelen provincie Gelderland moet kiezen. Hierbij wordt ook om een motivering van de keuze gevraagd. 

Burgerforum 

Aan het einde van de raadpleging vragen we of de deelnemer ook mee wil doen aan het burgerforum. Het forum komt 4 keer een dag bij elkaar tussen september en december 2022. Uit alle aanmeldingen worden 150 Gelderlanders geselecteerd om hieraan mee te doen. Samen vormen zij een afspiegeling van de Gelderse samenleving. Deelnemers krijgen een kleine vergoeding. Een onafhankelijk bureau helpt de deelnemers om samen een advies te vormen. Dat doen ze op basis van de resultaten van het burgerpanel en met kennis en advies van (klimaat)experts die ze zelf mogen uitnodigen.  

Advies 

Uiteindelijk komt het Burgerberaad met een advies over de klimaatmaatregelen in Gelderland. Dan is duidelijk waaraan de Gelderlanders veel waarde hechten en waar zij prioriteit aan geven. Het advies wordt door het bestuur van provincie Gelderland zeer serieus genomen en verwerkt in de vernieuwing van het Gelders Klimaatplan 2023-2030. 

Gelders Klimaatplan 

Provincie Gelderland stelde samen met allerlei belangenorganisaties en experts het Gelders Klimaatplan op. Hierin staan alle maatregelen die in Gelderland moeten gebeuren en de maatregelen die de provincie zelf moet nemen of waar ze invloed op heeft. Bijvoorbeeld controleren of bedrijven wel energiebesparende maatregelen nemen, of agrariërs stimuleren om meer natuurinclusief te boeren, of meer laadpalen voor elektrische auto’s. De Gelderse klimaatmaatregelen zijn een vertaling van het internationaal klimaatakkoord van Parijs en het nationaal klimaatakkoord waarin we afspreken om 55% CO₂ te besparen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Lees op onze website meer over het Gelders Klimaatplan en het Burgerberaad klimaat.