Duurzame Drinkwatervoorziening in Gelderland voor de toekomst

Samen met Vitens zorgen wij voor voldoende en schoon drinkwater. Daarom werken we samen aan een duurzame drinkwatervoorziening. Op 13 maart ondertekende gedeputeerde Peter van ’t Hoog hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.
Gepubliceerd op: 15-maart-2023

Goede afspraken nodig

De vraag naar drinkwater neemt toe. Dat komt door bevolkingsgroei, een veranderd klimaat (toenemende hitte en droogte) en toenemende economische activiteit bij bedrijven die drinkwater gebruiken.  Daarom moeten er voldoende bronnen voor drinkwater beschikbaar zijn. Inwoners, instellingen en bedrijven blijven er namelijk op rekenen dat er altijd water uit de kraan komt. Dat vraagt om inspanningen van de provincie en het drinkwaterbedrijf. Goede afspraken zijn daarom nodig. 

Wat gaan we doen?

Gelderland en Vitens benaderen water ieder vanuit hun eigen rol. De provincie is onder meer verantwoordelijk voor de bestrijding van droogte, de beschikbaarheid van grondwater en de bescherming van de grondwaterkwaliteit. Vitens levert Gelderlanders schoon drinkwater.

Gelderland en Vitens richten zich samen op 3 thema’s; zorgen dat er voldoende drinkwater beschikbaar is, de kwaliteit van de grondwaterbronnen beschermen en gezamenlijk input leveren aan landelijk drinkwaterbeleid. Voor elke periode van 3 jaar wordt een actieprogramma (na evaluatie van de voorgaande periode) opgesteld. Voor de uitvoering van acties werken we samen met andere belanghebbende partijen (zoals waterschappen en terrein beherende organisaties) aan extra duurzame leveringscapaciteit. Maar we hebben ook aandacht voor waterbesparing. Daarnaast wordt de grondwaterkwaliteit goed bewaakt én waar nodig verbeterd. Ook wordt er gewerkt aan verbetering van de biodiversiteit.

Voldoende drinkwater

We hebben deze afspraken bekrachtigd met het oog op 2040. Want het sluit aan bij onze Strategie Drinkwatervoorziening, dat zich ook richt op datzelfde jaar. De provincie neemt samen met Vitens haar verantwoordelijkheid voor voldoende beschikbaarheid van schoon drinkwater voor Gelderlanders, nu en in de verre toekomst.

Peter van 't Hoog

Gelders watergedeputeerde

Duurzaamheid is leidend

De ondertekening van de Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland voor de periode 2023-2040 maakt dat de Provincie Gelderland en Vitens voldoende en schoon drinkwater voor de toekomst zeker stellen. In een uitstekende samenwerking werken we zo aan een duurzaam drinkwatervoorziening voor nu en later. Hierbij is duurzaamheid leidend. Dit vanwege de urgentie daarvoor op korte termijn - met een groeiende vraag in tijden van klimaatverandering - en de inrichting van een gebalanceerd waterecosysteem met voldoende schoon en beschikbaar drinkwater op de langere termijn.

Jelle Hannema

Bestuurder Vitens

Meer weten?

Meer informatie over wat we als provincie doet lees je op de pagina Duurzame drinkwatervoorziening.