Dit was de Statendag: debat wolf en nieuw Statenlid

Op 12 april 2023 kwamen Provinciale Staten bijeen voor een besluitvormende vergadering. De wolf speelde een hoofdrol in het 1e debat van de Statenperiode 2023-2027.
Gepubliceerd op: 13-september-2023

Spoeddebat over de wolf

Namens BBB diende Rik Loeters een verzoek in voor een spoeddebat over de wolf. De partij roept op tot ‘actieve beheersmaatregelen’ tegen de wolf in Gelderland, bijvoorbeeld door sneller over te gaan tot afschieten. Een spoeddebat komt op de agenda van de Statenvergadering als minimaal 9 andere Statenleden het verzoek steunen. Die steun was er. In het debat dat volgde, wisselden voor- en tegenstanders van de wolf elkaar af. Sommige fracties wijzen op het mogelijke belang van de wolf voor de biodiversiteit; andere betogen dat Gelderland te klein zou zijn voor de wolf. 

Gesprek over wolf krijgt vervolg

Tijdens het spoeddebat dienden Statenleden 3 moties in. Na overleg zijn deze ingetrokken. Er is behoefte aan een breder gesprek, onder meer over de juridische haalbaarheid van beheersmaatregelen. VVD, CDA en SGP deden al een agendaverzoek om dit gesprek te voeren tijdens de beeld- en oordeelsvorming. Dit agendaverzoek is opnieuw opengesteld. Dat betekent dat iedere partij voorstellen kan doen over ‘hoe’ en ‘met wie’ de Staten dit onderwerp gaan behandelen. 

installatie silvia van amgerongen.jpg                           Installatie Statenlid Silvia van Amerongen (GroenLinks)

Nieuwe gezichten in de Staten

Vanaf 12 april 2023 neemt Silvia van Amerongen (tijdelijk) zitting in Provinciale Staten namens GroenLinks. Zij vervangt Leonie Jorna, die met zwangerschapsverlof gaat. Naast 1 nieuw Statenlid werden 33 fractievolgers benoemd. Een fractievolger is een lid van een fractie dat geen Statenlid is, maar de fractie wél kan vertegenwoordigen tijdens beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten.

Meerderen voor het eerst achter het spreekgestoelte

Voor 7 Statenleden was hun bijdrage in de Statenvergadering ook hun ‘maidenspeech’: Rik Loeters, Inge klein Gunnewiek, Silvia van Amerongen, Danielle van de Weerd, Elmar Theune, Elrie Bakker-Derks en Anton van Straten voerden (tijdens het debat over de wolf) voor de 1e keer het woord in Provinciale Staten van Gelderland. Daarbij maakte Klein Gunnewiek van de mogelijkheid gebruik om te spreken over de grote verschillen tussen regio’s, en Bakker-Derks over de maatschappelijke waarde van ondernemers.

Dit gebeurde er verder op de Statendag:

  • Open agenda. 
    Eerder vond de Open agenda plaats. Daarin spreken inwoners, partners en belangenorganisaties over onderwerpen die juist niet op de agenda staan. Zo ging het over het Gelders Regionaal Manifest, een provinciaal mediafonds, natuurbrandbeheersing en het burgerberaad Klimaat. 
  • Vragenuur. 
    PvdD stelde tijdens het Vragenuur mondelinge vragen over noodopvang in de Ecologische Verbindingszone. Partijen gebruiken het Vragenuur om korte en politiek actuele vragen te stellen, die enige spoed hebben.

Meer informatie

Alle Statenstukken en vergaderagenda’s staan Statenlive. Zelf meedoen aan het besluitvormingsproces, bijvoorbeeld door in te spreken bij een vergadering? Bekijk de mogelijkheden op onze pagina over Provinciale Staten.