Binnenkort uitspraak Raad van State over Railterminal Gelderland

De Raad van State (RvS) doet binnenkort uitspraak over het aanpaste Inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG). We verlengen daarom de inschrijvingstermijn voor de aanbesteding van de aanleg en exploitatie van de RTG tot 31 december 2023.
Gepubliceerd op: 5-oktober-2023

Meer tijd voor indienen aanbieding 

Ons gewijzigd inpassingsplan voor de aanleg en exploitatie ligt bij de Raad van State. Zij oordelen over het plan in relatie tot ingediende zienswijzen. Zij informeerden ons dat er geen zitting meer komt. En we in principe binnen 6 weken een uitspraak kunnen verwachten. Voor bedrijven, die willen inschrijven voor de aanleg en exploitatie van de RTG is deze uitspraak over het inpassingsplan belangrijk. De uitspraak van de RvS geeft helderheid over de voorwaarden voor aanleg en exploitatie van de railterminal. Daarom verlengen we de aanbestedingsprocedure van begin november 2023 naar 31 december 2023 voor het indienen van een aanbieding.

Inpassingsplan 

In de toelichting op het inpassingsplan beschrijven we de wettelijke verplichtingen waar de railterminal aan moet voldoen. De exploitant is verantwoordelijk voor de aanleg van de RTG. In de omgevingsvergunning, die wordt aangevraagd door de exploitant, beschrijven we de specifieke eisen waar de blusvoorziening en de op- en overslag van gevaarlijke stoffen op het terrein aan moeten voldoen. In de aanvraag hiervoor moet de exploitant aantonen dat de veiligheid wordt gegarandeerd, zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving. 

Wabo-vergunningen 

Op korte termijn besluiten we over een omgevingsvergunning voor het verleggen van een Tennet-leiding onder het beoogde RTG-terrein. Dit besluit nemen we op basis van het coördinatiebesluit uit 20 april 2020 van Provinciale Staten. Hierover zijn met de gemeente Overbetuwe afspraken vastgelegd in het Addendum op de samenwerkingsovereenkomst in 2020. Met de nieuwe omgevingswet per 1 Januari 2023 gaan we in deze lijn verder. Daarvoor bereiden we besluitvorming voor.