Binnenkort: nieuwe regelingen voor agrarische ondernemingen

In juli 2023 stelt het Rijk naar verwachting 2 vrijwillige financiële regelingen open voor melkvee, vleeskalveren-, varkens- en pluimveehouders die willen stoppen met hun bedrijf. Zo kan snel de stikstofuitstoot bij Natura 2000-gebieden fors verminderen.
Gepubliceerd op: 26-mei-2023

Landelijke regeling

De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties is op 2 mei 2023 goedgekeurd door de Europese Commissie. De regeling is, naast de andere ondersteuningsmogelijkheden, onderdeel van de aanpak piekbelasting. De doelgroep bestaat uit ongeveer 3.000 agrarische ondernemingen, die landelijk gezien de meeste stikstofneerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken. Om die reden kunnen zij vrijwillig gebruik maken van diverse ondersteuningsmogelijkheden om zo hun stikstofuitstoot fors te reduceren. We verwachten dat een groot deel van deze ondernemingen in Gelderland ligt. 

Vrijwillige beëindigingsregeling

De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties plus (Lbv-plus) is een eenmalige regeling voor melkvee-, vleeskalver-, varkens- en pluimveehouders die onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. Naast de Lbv-plus regeling is er ook de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv). Deze regeling is beschikbaar voor een grotere groep melkvee- varkens- en pluimveehouders, die een aanzienlijke mate van stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaakt. De Lbv-regeling biedt uitkomst aan agrarische ondernemers die willen stoppen, maar die niet onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. Als de regelingen starten kunnen veehouders op een landelijke website nagaan of ze onder de doelgroep voor de regelingen vallen.  

Regionale uitvoeringsteams

We vinden een leefbaar, landelijk gebied heel belangrijk en blijven ons daarvoor inzetten. Met onze partners en de agrarische ondernemers. Wij zijn daarom, net als andere provincies, in gesprek met het Rijk over de uitvoering van de aanpak piekbelasting. In regionale uitvoeringsteams zullen ook gemeenten een belangrijke rol hebben.

Planning

Begin juni is duidelijk of de regeling wordt vaststelt. Dan zullen ook Gedeputeerde Staten besluiten over de uitvoering. Naar verwachting start de regeling dan begin juli 2023. 

Meer informatie over de regeling

Meer informatie over de regeling leest u op deze webpagina. Deze website wordt de komende tijd aangevuld met meer informatie.