Bijzondere vondst: een bronzen sikkel van ongeveer 3000 jaar oud!

Er is een bijzondere vondst gedaan bij het afgraven van een archeologisch rijksmonument. Op het toekomstige tracé van het fietspad op kruispunt Rijksweg Zuid bij Reeth. De vondst is een bronzen sikkel van circa 3000 jaar oud!
Bijzondere vondst: een bronzen sikkel van ongeveer 3000 jaar oud!
Gepubliceerd op: 26-april-2022

Archeologen zijn nog ongeveer 1 week bezig met onderzoek.  Zo gaan alle sporen die in de bodem te vinden zijn na en brengen dit in kaart. 

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn ook scherven gevonden uit onder andere de vroege Middeleeuwen en sporen van een opslagplek voor landbouwproducten. Alle vondsten en sporen worden na het onderzoek buiten geanalyseerd, gedocumenteerd en in verband gebracht met wat er bekend is van deze locatie, uit een eerder archeologisch onderzoek. Deze informatie is straks terug te vinden in een rapportage op de projectpagina over Railterminal Gelderland.

Het archeologisch onderzoek naar het rijksmonument is 1 van de zaken die nu wordt uitgevoerd. Dit is nodig om medio volgend jaar de infrastructuur aan te passen op het kruispunt Rijksweg Zuid, voor de komst van de Railterminal. Vooruitlopend op het onherroepelijke inpassingsplan, worden ook maatregelen genomen voor soorten vogels en zoogdieren, die worden geraakt door de aanleg van infrastructuur. Ook wordt de aanbesteding van de aanleg en exploitatie van de terminal voorbereid. 

Aanbesteding

Medio 2022 start de aanbesteding de om een exploitant voor de terminal te selecteren. Als de procedure voor het inpassingsplan is afgerond kan begin 2023 de gunning plaatsvinden. De exploitant kan dan tijdig starten met de voorbereiding voor  de aanleg van het terrein. Zo moet hij een  vergunningen voor de exploitatie aanvragen. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede aansluiting op de Betuweroute in verband met het het ‘zeilend binnenkomen’ van treinennaar het terminalterrein.