Bijdragen aan opknappen bedrijventerreinen in Overbetuwe

We betalen mee aan het opknappen van 2 bedrijventerreinen in de gemeente Overbetuwe.
Gepubliceerd op: 19-september-2023

Aantrekkelijkere werkomgeving

Het gaat om de bedrijventerreinen Poort van Midden Gelderland Noord en De Aam. Door ze op te knappen blijven deze bedrijventerrein een aantrekkelijke werkomgeving. Zodat ondernemers daar blijven ondernemen, medewerkers er graag werken en zijn en nieuwe ondernemers zich er graag vestigen. 

Portret Helga Witjes

Slim gebruik maken van de beschikbare ruimte

Bestaande bedrijventerreinen opknappen is broodnodig, zodat ze aantrekkelijk blijven voor ondernemers en werknemers. Daarom ondersteunen we dit als provincie. Zo maken we slim gebruik van de beschikbare ruimte en werken aan een goed vestigingsklimaat in Gelderland. Want Gelderland kan niet zonder ondernemers, die zorgen voor inkomen en banen.

Helga Witjes

gedeputeerde economie

Poort van Midden Gelderland Noord

Gemeente Overbetuwe pakt hier met ondernemers de bestaande indeling van het bedrijventerrein aan. Wegen worden veiliger en er komt een wandelpad. Ook wordt het bedrijventerrein groener. De hoeveel verhard oppervlak wordt verminderd, zodat er ruimte komt voor de opvang van water en groen. Tenslotte komen er kruidenrijke bermen, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Wij dragen maximaal € 500.000 bij aan een totale begroting van € 1.160.152. 

De Aam

Hier wil de gemeente rond het drijvende zonnepanelenpark op de Eisenhowerplas de biodiversiteit op en rond de plas vergroten. Daarvoor worden legakkers en vissenbossen aangelegd. Wij dragen € 168.717 bij om het tekort te dekken. De maatregelen maken onderdeel uit van een groter project van de gemeente om de inrichting van het bedrijvenpark te verbeteren.  

Toekomst 

Bestaande bedrijventerreinen klaar maken voor de toekomst vraagt om aantrekkelijke en duurzame terreinen. Bovendien kunnen bestaande terreinen ook een bijdrage leveren aan provinciale doelen op het gebied van: 

  • veiligheid;
  • het omschakelen op duurzame energie;
  • het hergebruik van grondstoffen en afval; 
  • klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Daarom helpen we ondernemersverenigingen en gemeenten met het maken van plannen en uitvoeren van maatregelen.