Beoogd fractievoorzitters nemen Transitiedocument en Menukaart in ontvangst

Precies 1 week na de Provinciale Statenverkiezingen komen kandidaat-Statenleden en beoogde ondersteuners van de 15 voorlopig gekozen partijen samen in het Huis der Provincie om kennis te maken met elkaar en met de provincie.
Gepubliceerd op: 23-maart-2023

De commissaris van de Koning overhandigde het Transitiedocument. Daarin staat wat de provincie doet en hoe zij dat doet. Ook boden de griffier en de algemeen directeur de Menukaart voor de onderhandelingsfase aan: een overzicht van de mogelijkheden die de griffie en de organisatie kunnen bieden tijdens het vormen van een nieuwe coalitie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het doorrekenen van plannen.

Een warm welkom bij de provincie


De overhandigingen van het Transitiedocument en de Menukaart zijn onderdeel van de welkomstbijeenkomst van provincie Gelderland. Daarin maken kanshebbers en ondersteuners van verschillende partijen – in afwachting van de definitieve verkiezingsuitslag – alvast kennis met de organisatie en met elkaar. Zo beginnen de nieuwe Statenleden en fractievolgers met de juiste bagage aan hun reis.

Oproep tot verbinding en samenwerking

“Na een stevige campagne met scherpe debatten, is het nu weer tijd om dichter bij elkaar te staan en elkaar weer op te zoeken.” Daarmee roept de commissaris van de Koning de kandidaat-Statenleden op tot verbinding. De griffier en algemeen directeur benadrukken ook het belang om elkaar te leren kennen, samen te werken én dat we klaarstaan voor onze Statenleden.

Definitieve verkiezingsuitslag

Donderdag 23 maart om 10.00 uur maakt het Centraal Stembureau de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland bekend. Dan is bekend welke 55 kandidaten daadwerkelijk een zetel in Provinciale Staten krijgen. Deze openbare zitting is in de Statenzaal en live te volgen op gelderland.nl/Statenlive.