Archeologisch onderzoek Rijksmonument afgerond

Op 26 april 2022 berichtten wij al over de vondst van een 3000 jaar oude sikkel die was gedaan tijdens het onderzoek van het archeologisch monument aan de Reethsestraat in Elst. Inmiddels is het archeologisch onderzoek hier afgerond.
Archeologisch onderzoek Rijksmonument afgerond
Gepubliceerd op: 23-mei-2022

Waterputten, sporen van huizen en een zilveren munt

Ook na de vondst van de sikkel zijn meerdere waardevolle vondsten gedaan. Zo zijn er enkele voornamelijk middeleeuwse waterputten gevonden, waarvan zelfs één met vlechtwerk. Er zijn verschillende sporen aangetroffen van bewoning, zoals huizen en schuurtjes uit de Bronstijd. Ten slotte willen we ook de zilveren munt uit de tijd van de Romeinse keizer Marcus Aurelius (2e eeuw na Chr.) zeker niet onvermeld laten. 

Er ligt nog een klein deel van het archeologisch monument onder het bestaande kruispunt met de Reethsestraat. Daar kunnen we op dit moment niet bij. Tijdens de aanleg van het nieuwe kruispunt Toegangsweg-Rijksweg Zuid zal ook dit laatste deel nog worden onderzocht.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.