Alle Gelderse gemeenten een hitteplan in 2023

In 2023 moeten alle Gelderse gemeenten een hitteplan hebben. Dat zegt gedeputeerde Peter Kerris van provincie Gelderland. Met een hitteplan zijn gemeenten voorbereid op hittestress en kunnen ze maatregelen nemen om inwoners te beschermen tegen langdurige hitte.
 Alle Gelderse gemeenten een hitteplan in 2023
Gepubliceerd op: 17-juni-2022

Hittestress 

De zomer van 2021 was het 6e hete jaar op rij. Uit onderzoek blijkt dat 2 op de 3 mensen last hadden van hittestress. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren hebben veel last van de hitte. Zij wonen vaak in appartementen waar weinig verkoeling is. Hittestress zorgt voor slapeloze nachten en minder energie overdag. Maar hittestress kan dodelijke gevolgen hebben. Volgens het CBS zorgen hittegolven voor honderden extra sterfgevallen, vaak door uitdroging. Samen met de GGD’s gaat de provincie gemeenten helpen met de hitteplannen. We zetten hier € 3.000 per gemeente voor in. 

 

Peter Kerris

Met een hitteplan kan de gemeente inwoners helpen hun woning koel te houden in een hittegolf

De eerste hete dagen staan voor de deur, maar veel mensen weten niet wat ze moeten doen om hittestress te voorkomen. Met een hitteplan kan de gemeente inwoners helpen hun woning koel te houden in een hittegolf.

Peter Kerris

Gedeputeerde

Hitteplannen

Een hitteplan is een communicatieplan dat eenvoudige voorzorgsmaatregelen onder de aandacht brengt van risicogroepen, zoals ouderen, chronisch zieken en jongeren. Sinds 2007 is er een Nationaal Hitteplan dat waarschuwt voor periodes van langdurige hitte. Belangrijk is dat dit vertaald wordt in lokale hitteplannen. Gemeenten maken dan afspraken met woningcorporaties en thuiszorgorganisaties om maatregelen te treffen om hittestress te voorkomen. 

(W)arme wijken

Meer dan de helft van de gemeenten in Gelderland heeft al een hitteplan klaar liggen. Maar dat is nog niet genoeg, zegt Peter Kerris: ”In 2023 moeten alle gemeenten in Gelderland een hitteplan klaar hebben liggen.” Hij vraagt speciale aandacht voor hittestress in achterstandswijken. Daar is weinig groen, veel woningen zijn slecht geïsoleerd en er wonen veel risicogroepen.” De armste wijken zijn de warmste wijken. Daar moeten we extra aandacht aan geven.”

Beat The Heat

Met het programma Klimaatadaptatie stimuleert provincie Gelderland initiatieven om hittestress tegen te gaan. Voorbeelden zijn de Challenge Groene Icoonprojecten en de hittebelevingsonderzoeken in sociale huurwoningen. Vrijdag 1 juli 2022 organiseren we de ‘Beat The Heat’ battle. Een online game voor medewerkers van gemeenten, woningcorporaties en thuiszorgorganisaties. Tijdens de Dag van Gelderland op 16 september 2022 geven we samen met de GGD’s een workshop voor gemeenten over het maken van hitteplannen.