#Alertprogramma werpt vruchten af

4 jaar geleden werd het #Alertprogramma ontwikkeld met als doel jongeren bewust te maken van criminele ondermijnende activiteiten; welke gevaren ze lopen en hoe ze dat kunnen herkennen. En dat dit programma vruchten afwerpt, bewijst het onderzoek dat Bureau Beke uitvoerde.
Gepubliceerd op: 27-oktober-2023

Ondermijning

Ondermijnende ciminaliteit betekent dat criminelen voor illegale activiteiten gebruik maken van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. 

Portret Dirk Vreugdenhil

Provincie Gelderland steunt het programma al vanaf het 1e uur

We moeten er alles aan doen om onze jongeren te beschermen tegen criminaliteit. Als jongeren in de criminaliteit terecht komen, komen ze er vaak niet meer uit. Het #Alertprogramma leert jongeren crimineel gedrag te herkennen, zodat ze weten wat ze moeten doen als zij benaderd worden voor een klusje dat niet door de beugel kan.

Dirk Vreugdenhil,

provincie Gelderland

Bewustwordingslessen van professionals

Het #Alertprogramma omvat een eenmalige actuele voorlichting van 90 minuten. Deze voorlichting is voor:

  • jongeren vanaf 14 jaar en hun ouders
  • medewerkers van scholen (van praktijk- tot en met hoger beroepsonderwijs)

Professionele trainers gaven (soms in combinatie met een ervaringsdeskundige) al meer dan 1.000 bewustwordingslessen in grote delen van Nederland, waaraan maar liefst 75.000 personen deelnamen. 

alertprogramma jongeren.jpg

Onderzoek

Het #Alertprogramma levert in ieder geval op korte termijn een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van deelnemers over omvang, nabijheid en invloed van criminele ondermijnende activiteiten. Het stimuleert deelnemers ook in het herkennen van potentieel criminele jongeren. Dit is de hoofdbevinding van het onderzoek dat Bureau Beke in opdracht van gemeente Rheden dat ze met financiering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitvoerde. Hiermee is het #Alertprogramma een van de 1e interventies waarvan op grond van wetenschappelijk onderzoek, uitspraken gedaan kunnen worden over de doelmatigheid ervan op de korte termijn. 

Bijna ¾ van de jongeren geeft aan dat zij door het programma meer bewust zijn van de risico’s om in de criminaliteit terecht te komen is 1 van de conclusies uit het rapport ‘Scherp op signalen’. Ook verbetert de manier van handelen van jongeren na het volgen van het #Alert-programma. 
De meerderheid van de jongeren geeft aan beter te weten wat ze moeten doen als:

  1. er jongeren in de omgeving overgehaald worden om de criminaliteit in te gaan
  2. ze door iemand benaderd worden voor een illegaal klusje
  3. ze criminaliteit willen melden
  4. zij zelf of een vriend(in) in de criminaliteit is gekomen

Ontwikkelen en aanbevelingen

Het onderzoek geeft ook inzicht in de richting waarop het #Alertprogramma verder zou kunnen ontwikkelen en waarnaar aanvullend onderzoek gedaan zou kunnen worden. Er zijn meerdere veranderingsactiviteiten in Nederland ontwikkeld die zich richten op het voorkomen van criminaliteit. Welke daarvan wel en niet werken kan nog worden uitgezocht. De activiteiten die wel werken kunnen ze bijeen brengen in 1 leerlijn.

Petra van den Berg, programmaleider van het #Alertprogramma is blij met de onderzoeksresultaten: “Duidelijk is dat we jongeren, ouders en medewerkers van scholen bereiken met onze voorlichting. Misschien dat jongeren nu minder snel de criminaliteit in gaan of eerder aan de bel trekken als ze hulp nodig hebben. Voorkomen is onze belangrijkste drijfveer om met het programma verder te gaan.”