Akkoord van Provinciale Staten over bijdrage aan OnePlanet

OnePlanet presteert boven verwachting. Het merendeel van de Staten is lovend en Provinciale Staten (PS) dagen OnePlanet uit om bedrijven en ondernemers nog meer te betrekken.
Akkoord van Provinciale Staten over bijdrage aan OnePlanet
Gepubliceerd op: 22-december-2022

Dat is aanleiding voor PS om ook het 2e deel van de afgesproken bijdrage aan OnePlanet ter beschikking te stellen. Het gaat om een bedrag van € 26,3 miljoen. 

Tussentijdse evaluatie

Een tussentijdse evaluatie is onlangs positief afgerond. Hieruit blijkt dat OnePlanet de afspraken heeft gerealiseerd, en de verwachtingen heeft waargemaakt. OnePlanet ontwikkelt met nano- en chiptechnologie oplossingen, voor grote maatschappelijke uitdagingen. Op het gebied van gezondheid, voeding en gedrag en landbouw, voedsel en milieu. Het richt zich op het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke en economisch rendabele oplossingen op het gebeid van chip en digitale technologie. Voor de omgeving waarin we leven, het voedsel dat we produceren en onze gezondheid. 

Positief

Allerlei voorbeelden tonen aan dat OnePlanet op de goede weg is. Zo werkt OnePlanet aan digitale oplossingen voor de fruitteelt. Autonoom snoeien is hier een goed voorbeeld van. Deze oplossing draagt bij aan het verhelpen van de problemen op de arbeidsmarkt in de tuinbouwsector. En zo helpt de Snackbox bij het bestrijden van ongezond snackgedrag. Maar ook aan een veilig dataplatform voor ondernemers en de roadmap voor het stikstofmeetnet. Vanuit de gedachte ‘meten is weten’ staat daarbij de sensoroplossing voor het meten van stikstof centraal. Hierbij wordt de daadwerkelijke uitstoot van stikstof gemeten. Meer informatie is te vinden op de website van OnePlanet

Start

OnePlanet Research Center is een samenwerking van het non-profit onderzoeksinstituut IMEC NL, de Wageningen University & Research (WUR), de Radboud Universiteit en het Radboud UMC en kwam in 2019 tot stand met financiering van de provincie. Op 27 februari 2019 kende PS € 65 miljoen toe aan OnePlanet voor de periode 2019-2026. Hiervan werd € 38,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de eerste 4 jaar. Het 2e deel van de financiering werd gekoppeld aan een tussenevaluatie, na 3 jaar. Bij een positief resultaat zou het resterende bedrag beschikbaar worden gesteld, wat nu dus het geval is.