Aftrap circulaire sloop Prinsenhof

Woensdag 13 april 2022 om 12.00 uur is de aftrap van één van de grootste circulaire sloop- en bouwprojecten van Nederland: de demontage van het Prinsenhofgebouw in Arnhem. De 9 verdiepingen tellende betonkolos uit 1986 halen we in 2022 zorgvuldig uit elkaar.
Aftrap circulaire sloop Prinsenhof
Gepubliceerd op: 8-april-2022

De onderdelen hergebruiken we voor 3 nieuwe bouwwerken. Kozijnen, trappen, betonnen wandelementen, voerbedekking en zo’n 7.400 vierkante meter betonvloeren krijgen daarmee een 2e leven. 


Wie wil onze tweedehands vloeren hergebruiken?

Via een aanbesteding gaf provincie Gelderland in 2021 opdracht om haar oude kantoorpand circulair te delven. De materialen die vrijkomen uit de demontage worden hergebruikt. Remontagebedrijf Lagemaat won de aanbesteding. Dycore leverde in 1986 de betonnen vloeren voor het kantoorgebouw. Zij adviseren nu bij de demontage en het hergebuik hiervan. 80% van het pand bestaat namelijk uit beton. De kanaalplaat vloeren worden losgezaagd en 1 op 1 hergebruikt in twee nieuwe gebouwen.

Pionieren met een nieuw sloop- en bouwproces

De bouwsector is 1 van de grootste verbruikers van grondstoffen. De productie van beton zorgt voor veel CO2 uitstoot. Gerecycled beton gemaakt van betongranulaat, wordt al veel gebruikt. Maar hergebruiken van hele betonplaten in nieuwbouw is een nieuw proces in de bouwwereld. 

We moeten dit soort pioniersprojecten initiëren

We moeten dit soort pioniersprojecten initiëren

Als provincie slopen we niet vaak een gebouw, maar als we in 2050 een circulaire economie willen hebben, moeten we als overheid dit soort pioniersprojecten initiëren. Alleen door het te doen, komen we er achter wat kan en niet kan

Jan Markink

Gelders Gedeputeerde

Remontagebedrijf Lagemaat

Remontagebedrijf Lagemaat vult aan: “Dit project is uniek in Europa. We gaan het gebouw volledig uit elkaar zagen en de betonnen vloeren en andere onderdelen weer opnieuw gebruiken. Dit zorgt ervoor dat op de nieuwbouwlocatie bijna geen nieuw beton, aluminium en glas meer nodig is, waardoor we duizenden tonnen aan ‘embodied’ CO2 kunnen besparen. Daarnaast schiet de waarde van bouwmaterialen op dit moment de lucht in, terwijl de levering ervan steeds complexer wordt. Hierdoor zie je nu al positieve business-modellen ontstaan.

Vloerenleverancier Dycore 

“De vloerelementen zijn eind jaren ’80 door ons geleverd, nu worden ze zorgvuldig uit het gebouw gehaald en hergebruikt. Hoe doe je dat op een manier die voldoet aan de huidige normen? Samen met de betrokken partijen hebben we een ‘Protocol Hergebruik Kanaalplaatvloeren’ opgesteld hiervoor. De hele bouwketen is op zoek naar nieuwe circulaire initiatieven en alternatieven. Met dit project onderzoeken we waar je tegenaan loopt. Nieuwe circulaire technieken moeten zich bewijzen, dat kan alleen door eraan te beginnen en er van te leren”, aldus Vloerenleverancier Dycore.

10 ton beton

Voor de aftrap wordt een 10 ton wegende betonnen vloerplaat met een hijskraan opgehesen door gedeputeerde Jan Markink, Gerd-Jan Jongerman van Lagemaat en Patrick Taks van Dycore. Ze worden geholpen door studenten techniek van het Rijn IJssel College. De groep won vorig jaar de SMARTCirculair Challenge met hun plan voor het delven en hergebruiken van het oude provinciegebouw.