Afronding explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek

Begin 2022 zijn de archeologische onderzoeken en het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven gestart.
Archeologie.jpeg
Gepubliceerd op: 7-december-2022

Zeker voor het explosievenonderzoek geldt dat vrijwel het gehele gebied van de railterminal moest worden onderzocht op niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor archeologie geldt dat op meerdere locaties waardevolle sporen en resten uit de IJzertijd en Romeinse Tijd, maar ook uit de Tweede Wereldoorlog zijn aangetroffen. Inmiddels is het einde van het onderzoek in zicht: we ronden naar verwachting beide onderzoeken begin 2023 af. Tot die tijd kunt u medewerkers van BAAC (archeologen) en ECG (explosievenonderzoek) in het gebied van de toekomstige railterminal signaleren.