Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk projectkantoor

De projectorganisatie voor de Railterminal Gelderland gaat op Reethsestraat 21 een tijdelijke werklocatie inrichten.
Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk projectkantoor
Gepubliceerd op: 22-februari-2022

De projectorganisatie voor de Railterminal Gelderland gaat op Reethsestraat 21 een tijdelijke werklocatie inrichten voor de periode dat het project wordt voorbereid en uitgevoerd. Er wordt een kantoor ingericht voor circa 8-10 personen.

In het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied Overbetuwe’ heeft dit adres een agrarische bestemming. Deze bestemming laat een invulling als tijdelijk kantoor voor de projectorganisatie niet toe. Om die reden heeft de provincie bij de gemeente Overbetuwe een omgevingsvergunning voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd.

U kunt eventuele bezwaren bij de gemeente indienen. Wanneer een (ontwerp-)besluit over deze aanvraag is genomen, maken we dit kenbaar, onder meer via deze website en onze nieuwsbrief. 

Dit is een bericht van Provincie Gelderland.