Aanleg ‘Prinsenhofparkje’ van start & circulaire fietsenstalling open

Het is nu nog een braakliggend stuk grond, maar over een tijdje is dit een prachtige groene plek midden in het bestuurskwartier van Arnhem.
Gepubliceerd op: 17-mei-2023

Op 17 mei zijn er de eerste bloemen gezaaid door gedeputeerde Jan Markink en wethouder Cathelijne Bouwkamp. Ook openden ze de fietsenstalling, met een aparte bergruimte voor skaters.

Door de sloop van ons Prinsenhofkantoor is er meer ruimte voor groen

Dat is hard nodig tussen al deze kantoorgebouwen, hier in het bestuurskwartier. Er komt nu dus een echte groene Prinsenhof. Mooi ook dat ons gesloopte kantoor op die plek een nieuw leven krijgt. Zo is de cirkel rond.

Jan Markink

Gelders gedeputeerde

Prinsenhof met hulphonden-speelveld

Vorig jaar liet de provincie het oude kantoorpand Prinsenhof A circulair delven. Bijna alle materialen zoals kozijnen en beton worden hergebruikt in nieuwe gebouwen. Op de lege plek die overbleef, komt nu een park in afwachting van mogelijke verbouwplannen van de rechtbank in de toekomst. 

Het parkje zal onder andere gebruikt worden als speelveld voor hulphonden. Bij de provincie werken verschillende medewerkers met een hulphond. Die hebben een plek nodig om tussen het werk door te spelen. 

Bomenhub, bloemen, bloeien en bijen

In de Prinsenhof komt ook een ‘bomenhub’ van de gemeente Arnhem. Dit is een plek waar, in afwachting van een definitieve plek, tijdelijk bomen geplaatst worden als ze ergens weg moeten. Om de plek nóg groener te maken krijgt de provinciale parkeergarage een begroeide gevel.

Op de plek voor de parkeergarage is 700 m2 stenen gewipt. Hier komt een door tuinarchitect Arjan Boekel ontworpen, bloemenpracht. In de zomer kent de bloei van al die bloemen een hoogtepunt. Deze ‘superbloei’ is goed voor insecten.

Een kleine sfeerimpressie

Circulaire groene fietsenstalling

Het meeste bouwmateriaal van het gesloopte Prinsenhofgebouw gaat naar een nieuw kenniscentrum van Lagemaat en de nieuwe sporthal in Arnhem. Een aantal kozijnen is hergebruikt in de nieuwe groene fietsenstalling, naast het Huis der Provincie.

Ramps curbs & rails

Naast het provinciehuis wordt ook veel geskatet. De ontwerper van de fietsenstalling heeft daar rekening mee gehouden. In het gebouwtje is namelijk een aparte opbergruimte gemaakt waar skaters hun ramps, curbs en rails kunnen opbergen.

Start vergroenen centrum Arnhem

De vergroening van het gebied rond het Huis der Provincie is het eerste project van provincie Gelderland en gemeente Arnhem om het bestuurskwartier van Arnhem groener te maken. Zo wordt het centrum levendiger en meer klimaatbestendig.

In Arnhem werken we aan een stad die klaar is voor het klimaat van de toekomst.

Veel groen is daarin belangrijk, want bomen en planten helpen de stad om af te koelen. We vergroenen het liefst op plekken waar nu nog veel grijs te zien is, zoals hier in het Bestuurskwartier. Van een versteende plek maken we hier nu een groene plek van. Vol met aantrekkelijk groen voor mens en dier!

Cathelijne Bouwkamp

Wethouder Groen

Waar de naam ‘Prinsenhof’ vandaan komt

Op de plek van het huidige Huis der Provincie stond vroeger de Hof van Gelre. Later kreeg dit de naam Prinsenhof met daarnaast de Kanselarij, het huidige paleis van justitie. Deze namen komen al voor op een kaart uit 1651. Na 1813 werd de Prinsenhof de zetel van het provinciebestuur. Sindsdien huist de provincie Gelderland op deze plek aan de Rijn naast de Sabelspoort.)