Aangevuld Inpassingsplan Railterminal Gelderland vastgesteld

Provinciale Staten hebben het aangevulde inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland vastgesteld. Met de Railterminal Gelderland (RTG) krijgen bedrijven toegang tot de Betuweroute.
Gepubliceerd op: 6-juli-2023

Zeilend binnenkomen 

Wij willen met de duurzame Railterminal Gelderland (RTG) bedrijven toegang bieden tot de Betuweroute. Vervoer over spoor is duurzamer, leidt tot minder files op de weg en daarmee ook tot minder uitstoot van CO2 en stikstof. De RTG gaat gebruik maken van ‘zeilend binnenkomen’. Daarmee zijn diesellocomotieven voor het rangeren overbodig. Treinen rijden vanaf de Betuweroute op uitrolsnelheid de terminal op en vertrekken na het laden en lossen elektrisch met behulp van een bovenleiding. Deze stillere manier van rangeren gebeurt al op terminals in Duitsland en Oostenrijk.  

Vervolg 

We publiceren dit aangevulde besluit en de aangepaste Wnb-vergunning, informeren belanghebbenden en dienen de stukken in bij de RvS. Belanghebbenden kunnen op de gewijzigde onderdelen rechtstreeks beroep aantekenen bij de RvS. Vervolgens kan de RvS het aangevulde inpassingsplan en de Wnb-vergunning definitief beoordelen.  

Tussenuitspraak  

In een tussenuitspraak heeft de RvS op 26 april 2023 vrijwel alle bezwaren op de thema’s geluid, luchtkwaliteit, lichthinder, verkeersveiligheid, landschap, leefomgeving, ongegrond verklaard. Daarnaast vroeg de RvS om 3 aanvullingen in het inpassingsplan zélf op te nemen. 

Aanvullingen 

In achterliggende documenten van het inpassingsplan stond beschreven dat per werkdag maximaal 340 vrachtwagenbewegingen van en naar de railterminal zijn toegestaan. Dat is nu in de planregels opgenomen. Ook is via een planregel de Wnb-vergunning aan het inpassingsplan gekoppeld. Tenslotte is de toelichting van het inpassingsplan opgenomen waarom de opgetelde geluidsbelasting van 3 woningen aanvaardbaar is.  

 Afhankelijk van de definitieve uitspraak van de RvS op het inpassingsplan en Wnb-vergunning kan de RTG eind 2025 in gebruik zijn. Zodra het inpassingsplan definitief is, kan de aanleg en exploitatie gegund worden. De aanbesteding daarvoor loopt. Op dit moment werkt de provincie aan voorbereidende werkzaamheden. 

Aangepaste inpassingsplan

Vanaf maandag 11 juli 2023 is het aangepaste inpassingsplan te vinden op onze website.