90.000 woningen erbij in Gelderland

Provincie Gelderland wil tot en met 2030 minimaal 90.000 woningen bijbouwen. Dat schrijven Gedeputeerde Staten aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat is 10% van de landelijke woningbouwopgave in de Nationale Woon- en Bouwagenda.
90.000 woningen erbij in Gelderland
Gepubliceerd op: 1-juni-2022
Peter Kerris

De woningnood is hoog.

Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Met dit aanbod geven we starters en doorstromers in Gelderland weer een kans op een betaalbare woning.

Peter Kerris

Gelders gedeputeerde wonen.

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis te bestrijden stelde minister De Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda op. De minister vroeg aan de provincies een indicatie te geven van het aantal woningen dat er tot en met2030 kunnen worden gebouwd. Wij verwachten dat er minimaal 90.000 huizen kunnen worden bijgebouwd in Gelderland. 45.000 tot 60.000 daarvan zijn betaalbare koop- en huurwoningen. 

Meer regie op de woningbouw

De komende weken gaan wij in overleg met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen over de bouwambities en kijken we of een hoger aantal woningen haalbaar is. In oktober 2022 leggen we de streefaantallen vast in prestatieafspraken tussen het Rijk, de provincies en gemeenten. De minister wil de provincies meer regie op de woningmarkt geven. 

Meer investeren, meer stikstofruimte

Aan de bouw van 90.000 woningen in Gelderland zijn voorwaarden verbonden. Woningbouw is duur. De provincie verwacht van het Rijk onder meer het volgende:

  • Een bijdrage in het financieel tekort om woningen betaalbaar te houden. Woningbouwprojecten kosten vaak namelijk meer geld dan ze opleveren.  
  • Investering in de bereikbaarheid van woningen.
  • Meer capaciteit vrijmaken voor woningbouw bij gemeenten.
  • Stikstofruimte. De helft van de stikstofgevoelige natuur in Nederland ligt namelijk in Gelderland.

Meer over wonen in Gelderland

Kijk op de pagina over ons woonaanbod.