2e noodcontract voor bus en trein Arnhem-Nijmegen / Veluwe Zuid

Het dagelijks bestuur van de provincie wil een 2e noodcontract afsluiten voor de vervoersregio Arnhem-Nijmegen/Veluwe Zuid. De intentie is behoud van het huidige dienstregelingsniveau en voorzieningen.
2e noodcontract voor bus en trein Arnhem-Nijmegen / Veluwe Zuid
Gepubliceerd op: 23-maart-2022

2e noodcontract voor aanbestedingen openbaar vervoer

Een tweede noodcontract geeft de tijd om de problemen rond de aanbestedingen van het openbaar vervoer met het Rijk en andere provincies te bespreken. Provinciale Staten gaan deze koers bespreken. Gedeputeerde Jan van der Meer: “Het is belangrijk dat mensen naar hun werk, school of studie kunnen reizen of elkaar kunnen ontmoeten. De kosten van het openbaar vervoer betalen we samen. Nu stijgen de kosten zo enorm dat we dit echt landelijk moeten oplossen. Dat kunnen we niet als provincie alleen.” 

Extra geld moeten we nog vinden

De tweede noodconcessie van 1,5 jaar wordt per december 2024 afgesloten. Deze volgt op de nu geplande noodconcessie van 2 jaar. De meerkosten van de aanvullende noodconcessie schatten we nu op € 20 miljoen tot € 46 miljoen. Dit bedrag moeten we nog op de provinciale begroting zoeken.

Bereikbaarheid Gelderland

Bij de bespreking van de Nota van Uitgangspunten later in 2022 gaan we opnieuw kijken naar hoe het totale openbaar vervoer nu is geregeld. En de kosten hiervan. Deze Nota van Uitgangspunten is de basis voor hoe de dienstregeling eruit gaat zien én hoe we allerlei voorzieningen regelen, zoals service aan reizigers. De vraag is hoe we het openbaar vervoer zo kunnen organiseren dat Gelderland bereikbaar is. En dat die bereikbaarheid haalbaar en betaalbaar is én blijft. Deze bespreking gebeurt ook in het licht van het politieke gesprek over de totale provinciale begroting later in 2022.