26 kernen verbinden met een digitaal ontmoetingsplatform

Er komt een online platform om de 26 kernen in West Betuwe onderling en met de gemeente te verbinden. Wethouder Rutger van Stappershoef en gedeputeerde Jan Markink zetten donderdag 19 januari 2023 hun handtekening onder de start van de samenwerking.
26 kernen verbinden met een digitaal ontmoetingsplatform
Gepubliceerd op: 21-januari-2023

Beesd en Heukelum gaan als eerste aan de slag met de ontwikkeling van het platform in hun kern.

26 kernen verbinden

Al sinds de start van de gemeente West Betuwe in 2019 investeert de gemeente in leefbare kernen. Toen inwoners uit verschillende kernen met het idee kwamen om hun onderlinge samenwerking en ontmoeting online te versterken, sloot dit perfect aan bij het programma ‘kerngericht werken’ van de gemeente. Van Stappershoef: “Onderlinge samenwerking in kernen én tussen kernen vergroot de leefbaarheid. Om dat goed te ondersteunen in een gemeente met 26 kernen, moeten we innovatief zijn.”

Verbeteren van leefbaarheid in alle Gelderse gemeenten

Leefbaarheid en verbinding met inwoners zijn ook voor provincie Gelderland belangrijke speerpunten. Toen West Betuwe contact zocht over het initiatief besloot de provincie mee te werken. De resultaten van dit ontmoetingsplatform sluiten aan bij provinciale doelen: het verbeteren van de bestuurskracht èn leefbaarheid van gemeenten in Gelderland.

“Gemeenten worstelen met verbinding inwoners”

Gedeputeerde Jan Markink: “Veel gemeenten worstelen met het vraagstuk van verbinding met inwoners, juist in deze tijd van toegenomen polarisatie en wantrouwen in de overheid. Gemeenten willen weten of en hoe digitale middelen hierbij kunnen helpen. Daarom is dit een mooi initiatief in West Betuwe, waar we graag aan bijdragen: een platform waarmee de afstand tussen gemeente en inwoners verkleind kan worden en de cohesie tussen kernen onderling versterkt. En wij hopen dat we met de resultaten ook andere gemeenten bij dit vraagstuk kunnen ondersteunen.”

Platform

Hoe het platform er precies uit gaat zien, moet nog ontwikkeld worden. Wel is duidelijk wat het platform moet doen: kernen en inwoners met elkaar in contact brengen. Een praktisch voorbeeld: kernen in West Betuwe hebben kernagendabudgetten om hun dorp te verbeteren. Met ’een online platform kunnen ze elkaar inspireren met voorbeelden wat hiermee te doen, bijvoorbeeld door het creëren van speelplaatsen voor kinderen in het dorp. Ook kunnen ze hier makkelijker in samenwerken. Verder kan de gemeente gerichter communiceren over werkzaamheden op kernniveau.

Beesd en Heukelum

Beesd en Heukelum gaan als eerste aan de slag met de ontwikkeling van het platform in hun kern. In de toekomst sluiten alle andere 24 kernen aan op deze online ontwikkeling. Van Stappershoef: “We krijgen de mogelijkheid om mét inwoners te pionieren. Daarmee zijn we een voorbeeld voor andere gemeenten die in de toekomst ook vergelijkbare wensen hebben.”