Natuurbruggen over N302 en N344

Kaart met de locaties van de 2 natuurbruggen over de N302 en N344

Op de Veluwe komen 2 nieuwe natuurbruggen ten westen van Apeldoorn.  Eén natuurbrug komt over de N302 en de ander over de N344, beide vlakbij Nieuw Milligen.

Tussen Nieuw Milliggen en Hoog Soeren

De natuurbruggen komen over de Amersfoortseweg N344 en de Kootwijkerweg N302, ter hoogte van Nieuw Milligen en Hoog Soeren. Deze natuurbruggen verbinden de noord- en zuid Veluwe weer met elkaar.

Naast grote dieren zoals edelherten gebruiken ook kleine soorten zoals reptielen, amfibieën en insecten de natuurbruggen.

De Veluwe wordt weer één groot aangesloten natuurgebied

De Veluwe is door een aantal rijkswegen en twee provinciale wegen verdeeld in een Noord en Zuid Veluwe. Uitwisseling van dieren is hierdoor moeilijk.

Natuurbruggen zijn veilige voorzieningen om waardevolle natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ze zijn voorzien van een dikke laag grond en helemaal begroeid, zodat het er voor de dieren hetzelfde uitziet als de natuurgebieden zelf. Er liggen inmiddels 10 natuurbruggen op de Veluwe en een groot aantal kleinere faunapassages.

De N302 en de N344 zijn obstakels voor dieren. De natuurbrug over de N344 (Amersfoortseweg) is, in combinatie met de natuurbruggen over de snelweg, de cruciale ontbrekende schakel in de verbinding tussen de Noord en Zuid Veluwe. Daarom wordt dit ecoduct 40m breed.

De natuurbrug over de N302 (Kootwijkerweg) levert op vele aspecten winst op. Voor de dieren, vooral omdat het aansluit op ecoduct Kootwijkerzand en om het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast wordt de agrarische landbouw enclave (Uddel-Elspeet) ontlast door dat de dieren er omheen worden geleid. En tenslotte de verkeersveiligheid: doordat wij rasters plaatsen zullen er geen aanrijdingen meer zijn door overstekend dieren zoals edelherten. Het nieuwe raster leggen we verdiept aan zodat het landschap haar open karakter houdt.

Clemens Cornielje

De natuurbrug over de N302 krijgt de naam 'Clemens Cornielje'. Deze naam staat symbool voor de verbindende kracht van Clemens Cornielje die van 2005 tot 2019 onze commissaris van de Koning was. Op 23 januari 2019 heeft Clemens Cornielje als dank voor zijn grote bijdrage aan Gelderland “zijn” natuurbrug cadeau gekregen.

Samenwerkende partijen

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Kroondomein Het Loo, gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland werken samen aan de realisatie van de natuurbruggen.