N303: Ermelo - Harderwijk

In 2022 staat groot onderhoud gepland voor de N303 tussen Ermelo en Harderwijk (A28). De gemeenten Ermelo en Harderwijk, de politie en provincie Gelderland verkennen of we het asfaltonderhoud kunnen combineren met maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onderhoudswerkzaamheden

Op het gedeelte tussen de Tonselrotonde en de A28 vervangen we het asfalt. Op de rest van dit traject vervingen we het asfalt al in 2015.

Knelpunten

Provincie Gelderland signaleerde in samenwerking met gemeenten Ermelo en Harderwijk en de politie al enkele knelpunten op het gebied van:

  • verkeersveiligheid (onder andere de breedte van het fietspad);
  • afwatering;
  • bereikbaarheid van percelen.

Deze knelpunten en mogelijke oplossingen verwerkten we in een voorlopig plan (schetsontwerp) (PDF 6,4 MB).

Inloopavond

Tijdens een inloopavond lieten we bezoekers onze plannen op hoofdlijnen (schetsontwerp) zien. De reacties nemen we zoveel mogelijk mee in de verdere voorbereidingen.

Planning

2019: inloopavond
2020: besluit over uit te werken maatregelen
2021: definitief ontwerp en aanbesteding
2022: uitvoering groot onderhoud en extra maatregelen
2021: definitief ontwerp en aanbesteding 

Meer informatie

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.