Vliegroutes Lelystad Airport

Lelystad Airport wordt verbouwd tot regionale luchthaven. De luchthaven is onderdeel van de Schiphol Group. Deze heeft toestemming gekregen om Lelystad Airport te laten groeien tot een van de grotere regionale vliegvelden van Nederland. Vanaf 1 april 2019 zou het vliegveld klaar moeten zijn om de nieuwe taken als vakantieluchthaven op zich te nemen. In juni 2017 maakte het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) de vliegroutes van en naar het vliegveld bekend. De zuidelijke uitvliegroutes gaan over Gelderland.

Bevoegdheden

De indeling van het luchtruim en het vaststellen van vliegroutes is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Provincies hebben hierin geen formele taak, maar wel de rol van belangenbehartiger bij de verantwoordelijke bewindspersoon, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De vliegroutes hebben namelijk ook invloed op de grond.

Actualiteiten

Naar verwachting wordt deze maand door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het definitieve ontwerp over de aansluitroutes Lelystad aan de Tweede Kamer gepresenteerd als ook de aanbieding aan de commissie MER. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Factsheet

In de factsheet ‘Overleg- en beslismomenten met betrekking tot de vliegroutes van Lelystad Airport’ (PDF 60 kB) staat een overzicht van de belangrijkste feiten van dit dossier en gebeurtenissen van de laatste tijd. In dit document zijn linkjes opgenomen naar Provinciale documenten die daarmee te maken hebben.

Vraag en antwoord

In de Q&A (PDF 1 MB) staat een overzicht van de belangrijkste vragen en de antwoorden daarop.

Meer informatie en inspraak

Tot 2 november 2017 kon iedereen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(I&W) reageren op het Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport. Deze internetconsultatie is gesloten. Op het platform Internetconsultatie staan nog wel alle relevante stukken, zoals kaartmateriaal en de uitgangspunten waaraan het ontwerp moet voldoen. Meer informatie vindt u ook op Alderstafel Lelystad en op Uitbreiding Lelystad Airport.

Zienswijze

Provincie Gelderland heeft op 1 november 2017, samen met mede-indieners een zienswijze ingediend. Bijgaand de zienswijze (PDF 50kB).

Deze zienswijze is voorzien van een begeleidend schrijven (PDF 80kB) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat waarin ook de mede-indieners van de zienswijze in opgenomen zijn.

Nieuwsberichten

Correspondentie