Vliegroutes Lelystad Airport

Lelystad Airport wordt verbouwd tot regionale luchthaven. De luchthaven is onderdeel van de Schiphol Group. Deze heeft toestemming gekregen om Lelystad Airport te laten groeien tot een van de grotere regionale vliegvelden van Nederland. Vanaf 1 april 2019 zou het vliegveld klaar moeten zijn om de nieuwe taken als vakantieluchthaven op zich te nemen. In juni 2017 maakte het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) de vliegroutes van en naar het vliegveld bekend. De zuidelijke uitvliegroutes gaan over Gelderland.

Bevoegdheden

De indeling van het luchtruim en het vaststellen van vliegroutes is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Provincies hebben hierin geen formele taak, maar wel de rol van belangenbehartiger bij de verantwoordelijke bewindspersoon, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De vliegroutes hebben namelijk ook invloed op de grond.

Factsheet

In de factsheet ‘Overleg- en beslismomenten met betrekking tot de vliegroutes van Lelystad Airport’ (PDF 60 kB) staat een overzicht van de belangrijkste feiten van dit dossier en gebeurtenissen van de laatste tijd. In dit document zijn linkjes opgenomen naar Provinciale documenten die daarmee te maken hebben.

Vraag en antwoord

In de Q&A (PDF 1 MB) staat een overzicht van de belangrijkste vragen en de antwoorden daarop.

Informatiemarkt Lelystad Airport

Op zaterdag 11 november 2017 organiseren provincie Flevoland, gemeente Lelystad en Lelystad Airport een informatiemarkt. U bent van harte welkom van 10.00 tot 16.00 uur in het Aviodrome. Op de informatiemarkt presenteren partijen zich die betrokken zijn bij de uitbreiding van Lelystad Airport. Toegang tot de Infomarkt is gratis op vertoon van een geprint toegangsbewijs. Deze en meer informatie treft u aan op de website van Lelystad Airport.

Meer informatie en inspraak

Tot 2 november 2017 kon iedereen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(I&W) reageren op het Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport. Deze internetconsultatie is gesloten. Op het platform Internetconsultatie staan nog wel alle relevante stukken, zoals kaartmateriaal en de uitgangspunten waaraan het ontwerp moet voldoen. Meer informatie vindt u ook op Alderstafel Lelystad en op Uitbreiding Lelystad Airport.

Zienswijze

Provincie Gelderland heeft op 1 november 2017, samen met mede-indieners een zienswijze ingediend. Bijgaand de zienswijze (PDF 50kB).

Deze zienswijze is voorzien van een begeleidend schrijven (PDF 80kB) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Mede-indieners zijn:

 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Barneveld
 • Gemeente Brummen
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Epe
 • Gelderse Natuur & Milieu Federatie
 • Gemeente Harderwijk
 • Stichting het Nationaal Park De Hoge Veluwe
 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 • Gemeente Lochem
 • Gemeente Nijkerk
 • Recron, vereniging van recreatieondernemers in Nederland
 • Gemeente Renswoude
 • Gemeente Rheden
 • Gemeente Rhenen
 • Gemeente Scherpenzeel
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Wageningen
 • Gemeente Zutphen

Nieuwsberichten

Correspondentie