Vliegroutes Lelystad Airport

Lelystad Airport wordt verbouwd tot regionale luchthaven. De luchthaven is onderdeel van de Schiphol Group. Deze heeft toestemming gekregen om Lelystad Airport te laten groeien tot een van de grotere regionale vliegvelden van Nederland. Vanaf 1 april 2019 zou het vliegveld klaar moeten zijn om de nieuwe taken als vakantieluchthaven op zich te nemen. In juni 2017 maakte het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) de vliegroutes van en naar het vliegveld bekend. De zuidelijke uitvliegroutes gaan over Gelderland.

Bevoegdheden

De indeling van het luchtruim en het vaststellen van vliegroutes is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Provincies hebben hierin geen formele taak, maar wel de rol van belangenbehartiger bij de verantwoordelijke bewindspersoon, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De vliegroutes hebben namelijk ook invloed op de grond.

Factsheet

In de factsheet ‘Overleg- en beslismomenten met betrekking tot de vliegroutes van Lelystad Airport’ (PDF 60 kB) staat een overzicht van de belangrijkste feiten van dit dossier en gebeurtenissen van de laatste tijd. In dit document zijn linkjes opgenomen naar Provinciale documenten die daarmee te maken hebben.

Vraag en antwoord

In de Q&A (PDF 1 MB) staat een overzicht van de belangrijkste vragen en de antwoorden daarop.

Meer informatie en inspraak

Tot en met 2 november 2017 kan iedereen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) reageren op het Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport via het platform Internetconsultatie. Hier staan ook alle relevante stukken, zoals kaartmateriaal en de uitgangspunten waaraan het ontwerp moet voldoen. Meer informatie vindt u ook op Alderstafel Lelystad en op Uitbreiding Lelystad Airport.

Nieuwsberichten

Correspondentie