Vliegroutes Lelystad Airport

Lelystad Airport wordt verbouwd tot regionale luchthaven. De luchthaven is onderdeel van de Schiphol Group. Deze heeft toestemming gekregen om Lelystad Airport te laten groeien tot een van de grotere regionale vliegvelden van Nederland.

Opening luchthaven 2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft na inspraak van bewoners, bestuurders, ondernemers en gebruikers van het luchtruim besloten meer tijd te nemen voor de opening van de luchthaven. Ze gaat uit van 2020. In juni 2017 maakte het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) de vliegroutes van en naar het vliegveld bekend. De zuidelijke uitvliegroutes gaan over Gelderland.

Zorgvuldigheid boven snelheid

De Gelderse partijen die de zienswijze (PDF 50 kB) naar aanleiding van de internetconsultatie aansluitroutes Lelystad Airport hebben ondertekend, zijn blij dat de minister met haar besluit kiest voor zorgvuldigheid boven snelheid. We zien tegelijkertijd ook dat de voorgestelde routes in het besluit van de minister niet voldoende met de Gelderse zienswijze overeenkomen. 

Namens: Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente Brummen, Gemeente Ede, Gemeente Epe, Gelderse Natuur & Milieu Federatie, Gemeente Harderwijk, Stichting het Nationaal Park De Hoge Veluwe, Gemeente Lochem, Gemeente Nijkerk, Recron-vereniging van recreatieondernemers in Nederland, Utrechtse gemeenten Rhenen, Veenendaal en Renswoude, Gemeente Rheden, Gemeente Scherpenzeel, Gemeente Wageningen, Gemeente Zutphen.

Nieuwsberichten

Provincie gelderland volgt actief alle ontwikkelingen. U leest hierover meer in de nieuwsberichten

Correspondentie

Meer informatie

In de factsheet ‘Overleg- en beslismomenten met betrekking tot de vliegroutes van Lelystad Airport’  staat een overzicht van de belangrijkste feiten van dit dossier en gebeurtenissen van de laatste tijd. In de Q&A (PDF 1 MB)  staat een overzicht van de belangrijke vragen en de antwoorden.

Tot 2 november 2017 kon iedereen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(I&W) reageren op het Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport. Deze internetconsultatie is gesloten. Op het platform Internetconsultatie staan nog wel alle relevante stukken, zoals kaartmateriaal en de uitgangspunten waaraan het ontwerp moet voldoen.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid, Alderstafel Lelystad en op Uitbreiding Lelystad Airport

Rol provincie en rijksoverheid

De indeling van het luchtruim en het vaststellen van vliegroutes is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Provincies hebben hierin geen formele taak. Wel komen we op voor de belangen van Gelderse inwoners en bedrijven bij de minister. Vliegtuigen hebben namelijk ook invloed op de leefbaarheid en op de grond. 

Ontwikkelingen voor Gelderland

De luchtvaart is hard gegroeid en zal de komende jaren ook nog blijven groeien, door toerisme en goederentransport. Daardoor wordt het in de lucht steeds drukker, ook boven het groene Gelderland. In de omgevingsvisie vragen we daarom duidelijk aandacht voor de luchtvaart en de invloed daarvan.

Wij noemen dit de 4D-benadering: grond, de infranetwerken (wegen, waterwegen, e.d), de ondergrond en de lucht/luchtruim. Het luchtruim is als het ware een vierde dimensie. We zoeken daarbij naar manieren om ook in de toekomst toeristische reizen mogelijk te blijven maken, in de lucht of over land, maar dan op een duurzame manier. Toerisme levert namelijk een grote bijdrage aan onze economie. Tegelijkertijd zoeken we naar kansen waarmee de toenemende toeristische reizen via de lucht positief en duurzaam kunnen bijdragen aan de Gelderse economie.

Het Rijk werkt momenteel aan een Luchtvaartnota 2020-2050 en is het proces gestart rondom de herindeling van het luchtruim.

Als provincie denken we in beide processen inhoudelijk mee met de rijksoverheid. Dat doen we op grond van onze bevoegdheden en de doelen die we willen realiseren in de Omgevingsvisie.

Het Rijk werkt momenteel aan een Luchtvaartnota 2020-2050 en is het proces gestart rondom de herindeling van het luchtruim.

Als provincie denken we in beide processen inhoudelijk mee met de rijksoverheid, waarbij we redeneren vanuit onze landzijdige bevoegdheden en taken en vanuit de doelen die we proberen te realiseren met het uitvoeren van de Gelderse Omgevingsvisie.

Overig

Kijk voor meer informatie op de website van de luchthaven Teuge  en Cro Teuge