Grondwateronttrekking jaaropgave

Als u water uit de grond haalt bent u verplicht om jaarlijks de onttrokken en geïnfiltreerde hoeveelheden water door te geven.

Voorwaarden

Voor het opgeven van de hoeveelheden onttrokken grondwater geldt: 

 
Openbare drinkwatervoorziening: opgave aan de provincie
Open bodemenergiesystemen: opgave aan de provincie
Onttrekking t.b.v. industriële toepassingen:  
  • Vergunning vanaf 150.000 m3/jaar:
  • Vergunning tot 150.000 m3/jaar:
  • Overige onttrekkingen infiltraties:
opgave aan de provincie
opgave aan het waterschap
opgave aan het waterschap

Excel sjabloon Jaaropgave

Voor het indienen van de jaaropgave dient u onderstaand Excel sjabloon te gebruiken en uploaden in het web-formulier.

Kies hieronder welk sjabloon voor u van toepassing is.

Jaaropgave indienen

Na het invullen van het sjabloon kan u deze hieronder uploaden:

Verklaring tenaamstelling vergunning waterwet

Verandering van bedrijfsnaam, verkoop van een pand, er zijn verschillende redenen waar door een vergunning Waterwet op een andere naam gezet moet worden. Download onderstaand formulier en vul deze (digitaal) in. Stuur deze naar post@gelderland.nl onder vermelding van 'Verklaring tenaamstelling vergunning Waterwet' en het zaaknummer van handhaving.

Provinciale Grondwaterheffing

Over de door u onttrokken hoeveelheid grondwater moet u een provinciale heffing betalen. Bodemenergiesystemen (mits zij aan de vergunde hoeveelheden voldoen) en onttrekkingsinrichtingen waarvan de onttrekking minder bedraagt dan 100.000 m³ zijn vrijgesteld van de heffing. Het tarief bedraagt € 0,013 per onttrokken m³ grondwater.

Zie voor de verdere details:

Afhandeling jaaropgave

Uw onttrekkingsgegevens worden opgeslagen in een (centrale) database en worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, beleidsvorming en voor de onderbouwing van vergunningaanvragen in het kader van de Waterwet.

Links

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.