Gemeentelijk toezicht op energiebesparing

Houdt u als gemeente toezicht op de wettelijke verplichting van bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de uitoefening van het toezicht op de naleving van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarin staan de bedrijven vermeld die een verplichting hebben om energiebesparing te realiseren.

Voorwaarden

Let op: alleen gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.9 Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van toezicht op energiebesparing.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder de aanvraagtitel 'Toezicht handhaving energiebesparing bedrijven'.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.