Ertoe doen!

16-9-2020

55 Statenleden zetten zich samen in voor Gelderland. Wat vinden zij belangrijk, waar geloven ze in; wat doet ertoe? We vragen het Freek Rebel (ChristenUnie) volgens de 3-trap geloof, hoop en liefde.

Waar geloof je in?

Het christelijk geloof is voor mij de bron waar vanuit ik leef. Het geeft mij richting, koers en houvast. Vanuit deze bron geloof ik in een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Waar iedereen gelijke kansen heeft en waar rechtvaardigheid een belangrijke kernwaarde is. En waar we zorg hebben voor de schepping.

Op dit moment leven we in een samenleving met grote uitdagingen. Dat zien we ook in de provincie terug als het gaat over bijvoorbeeld de discussie rondom stikstof. Ook de vraag hoe we komen tot een goede energietransitie maakt een hoop emotie los. Zeker als het gaat om het gebruik van biomassa.

Bij al deze thema’s zien we dat inwoners zich niet gehoord en onmachtig voelen. Besluiten worden over hen genomen en niet met hen. Daarbij zie je dat het eigen recht en gelijk een steeds grotere rol speelt.

Juist hier heeft de politiek in mijn optiek een belangrijke rol. Dit is de plaats waar wij het gevoel van de samenleving kunnen verwoorden. Waar we het debat voeren over wat goed en rechtvaardig is. Voor alle Gelderlanders.

Waar hoop je op?

Ik hoop op een Gelderland waarin iedereen ervaart dat hij of zij van waarde is en ertoe doet. Waarin we zorg dragen voor de schepping. Door ruimte te bieden aan de natuur waar dat kan. Maar niet ten koste van onze boeren. Ik geloof in een Gelderland waar natuur en boeren samengaan. Met echt perspectief voor de boeren voor de lange termijn.

Waar we in balans mogen oogsten uit de bossen om onze huizen te bouwen. Waar we comfortabel kunnen leven, ook in het landelijk gebied omdat het goed bereikbaar blijft, ook door slimme mobiliteitsconcepten. Een provincie waar we omzien naar elkaar en elkaar helpen als dat nodig is.

Ik hoop op een Gelderland waarin de innovatie een nog krachtiger plek krijgt. Juist in deze tijd waarin zoveel in transitie is, zijn er talloze kansen voor nieuw ondernemerschap. Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van waterstof, of aan slimme logistieke toepassingen. Ik hoop op een Gelderland waarin we laten zien dat er perspectief is op een duurzame, groene en sociale samenleving.

Wat heb je lief?

Als eerste heb ik mijn naasten lief. Maar daarnaast heb ik ook juist de samenleving lief. In algemene zin hebben we het bijzonder goed, ook in Gelderland. We zullen hard moeten werken om het goed te houden en om ervoor te zorgen dat ook echt iedereen het goed heeft. Dat vraagt om keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid.

Daarom gaat het mij aan het hart hoe standpunten soms verharden en hoe we uitgaan van absolute waarden die niet altijd zo absoluut zijn. De politieke arena is de plek waar de debatten scherp gevoerd mogen/moeten worden om het goede te blijven vinden. Als we niet blijven luisteren naar elkaar, raken we elkaar kwijt.

Ik heb dan ook de hoop en het vertrouwen dat we met elkaar kunnen bouwen aan de samenleving waarin we het goed blijven hebben. In balans met elkaar en in balans met de schepping. Daar wil ik mij namens de Gelderlanders de komende periode volop voor inzetten.

Terug naar nieuwsoverzicht