Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur

9-7-2020

Er zijn meer laadpunten nodig om alle auto’s in 2030 elektrisch te kunnen voeden. Dat vraagt menskracht en specifieke kennis van gemeenten. Provincies Gelderland en Overijssel gaan gemeenten hierbij ondersteunen. Zij ondertekenden hiervoor met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de samenwerkingsovereenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland en Overijssel hebben ingestemd met deze overeenkomst. 

Woensdag 8 juli 2020 ondertekenden staatssecretaris Van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat) samen met 6 regio’s de samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur. In deze overeenkomst staan concrete afspraken om ervoor te zorgen dat er voor het groeiend aantal elektrische voertuigen voldoende laadinfrastructuur beschikbaar is. Ongeveer 70% van de elektrische rijders heeft geen eigen oprit en is daarom aangewezen op publieke laadinfrastructuur. De regio’s gaan er samen met het Rijk voor zorgen dat al die noodzakelijke laadpunten er komen. Elke regio stelt een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur op.

Ondersteunen en monitoren

Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor mobiliteit: “We willen de mobiliteit vergroenen. Dat betekent dat de hoeveelheid laadpunten gelijk op moet groeien met de groei van het aantal elektrische auto’s. Daarom gaan we gemeenten en regio’s ondersteunen. We dagen ze ook uit om met een bod te komen hoe zij invulling geven aan de groeiende laadvraag. Zo kunnen we goed monitoren of we op de juiste weg zijn en ons aanbod waar nodig aanpassen.”

Elektrisch vervoer wordt logische keuze

Gedeputeerde Tijs de Bree (energie) van provincie Overijssel: “We zien dat elektrisch rijden een enorme vlucht neemt. Dat is een mooie ontwikkeling. Als we aan de mensen en bedrijven vragen om elektrisch te gaan rijden, dan moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende laadpunten zijn. Dat is één van de eerste dingen waar mensen naar kijken als ze overstappen. Als provincies hebben we hierin al een stap gezet door een grote, gezamenlijke aanbesteding te doen. In de huidige afspraken gaan we nog een stapje verder door een regionale aanpak voor laadinfrastructuur te maken. Samen zorgen we ervoor dat overstappen op elektrisch vervoer over een aantal jaren de meest logische keuze is.”

Kijk voor meer informatie op onze pagina over de NAL. En bekijk het filmpje

Terug naar nieuwsoverzicht