Sportief Groot Worden in Gelderland

31-3-2021

Met het Gelderse programma Sportief Groot Worden kunnen gemeenten, scholen en sportorganisaties samen stapsgewijs een optimale ontwikkelomgeving creëren voor het sport- en beweegtalent van ieder kind in Gelderland. Wethouder Karl Maier, projectleider Wouter Hebbink en buurtsportcoach-coördinator Joris Maier vertellen over Sportief Groot Worden in gemeente Buren.

Buren is een plattelandsgemeente met 15 dorpskernen die ver uit elkaar liggen. Joris: “Het is lastig om sportief groot te worden in dorpjes, waar in sommige gevallen alleen een voetbalvereniging is. De Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN), provincie Gelderland en Topsport Gelderland deelden de mening dat ook in de kleine hoekjes van Gelderland kinderen de kans moeten krijgen zich sportief optimaal te ontwikkelen. Goed leren bewegen en sporten is namelijk van belang voor elk kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die competente bewegers zijn, hun hele leven meer blijven sporten en bewegen en zo ook langer gezond blijven en allerlei competenties opdoen.”

Kwalitatief testen en meten

Studenten van de HAN testten de motorische vaardigheden van 2.500 kinderen op alle 14 basisscholen in gemeente Buren. De uitslagen laten zien dat het motorisch niveau bij een groot aantal kinderen nog onder het gemiddelde ligt. Wouter: “Als je hoort dat 90% lid is van een sportclub, dan denk je dat het wel goed zit. Maar dan kijk je alleen naar kwantiteit. Ons model gaat uit van kwaliteit. We kijken naar het individu dat opgroeit in een bepaalde omgeving. Door vragen te stellen, wordt de huidige situatie én de behoefte van het kind duidelijk. Zo zijn sommige kinderen wel lid van een club, maar willen ze eigenlijk niet voetballen. Of gaan ze naar een sportvereniging, maar spelen ze verder nooit buiten. Je moet naar het individu kijken en niet alleen naar de school of de vereniging. Anders is de aanpak niet compleet.”

Enthousiaste reacties

In december presenteerden de studenten van de HAN de onderzoeksresultaten aan de wethouder, raadsleden en verschillende bestuurders van betrokken organisaties. Wethouder Karl Maier is blij met de resultaten. Karl: “In onze visie zeggen we: inwoners moeten gehoord, gezien en erkend worden. Dat is onze doelstelling en daar gaan we de komende tijd mee aan het werk. Met deze resultaten weten we dat er echt iets aan de hand is en kunnen we Sportief Groot Worden als uitgangspunt opnemen in de visie Kerngericht Werken. Daarmee komen we ook dichter bij onze inwoners. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze resultaten de leefbaarheid in de kernen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door het bouwen van een multifunctionele sporthal.” Voorzitters van sportverenigingen hebben aangegeven bereid te zijn meerdere sporten aan te bieden vanuit de club. Wouter: “Ze durven hun ‘eigen’ sport los te laten, als kinderen daar behoefte aan hebben. Dat vind ik echt een mooi resultaat. Ook het feit dat de gemeente het motorisch niveau van kinderen bloedserieus neemt. In Buren hebben we de visie van Sportief Groot Worden met het onderliggende model voor talentontwikkeling vanuit de kern aangepakt. Dat die aanpak dit soort resultaten geeft, werkt enthousiasmerend.”

Steun van alle kanten

Ook de steun van de HAN, provincie Gelderland en Topsport Gelderland werkt motiverend. Joris: “Vanuit alle kanten worden wij gesteund om hiermee verder te gaan. Het hele netwerk wordt gemobiliseerd, mede uit provinciale en gemeentelijke middelen. Daar zijn we dankbaar voor, want zonder dit soort impulsen kun je niet aan de slag. De gemeente heeft de test set gefinancierd en de provincie heeft auto’s ter beschikking gesteld. Daarmee kunnen de studenten in de gemeente Buren op alle afgelegen plekken terecht. Anders kom je niet bij alle mensen in de hele provincie. Al helemaal niet in die kleine dorpjes.”

Ga ook aan de slag!

Het bewegingsniveau van kinderen is op meerdere plekken in Gelderland onder het gemiddelde. Om dit te doorbreken, is een ketenaanpak nodig. Het is niet het probleem van het onderwijs, niet van de gemeente of de sportclub. Het is een maatschappelijke opgave. Het programma Sportief Groot Worden legt de verantwoordelijkheid daar waar het hoort: in de gemeenschap. En iedereen moet zijn steentje bijdragen, want anders gaat er niets gebeuren. Joris: “Het model staat voor samenwerken rondom de kinderen. Met de gemeente, de school en de sportvereniging. Die verbindingen komen niet vanzelf tot stand. Je hebt enthousiaste ambassadeurs nodig die dit opstarten, de juiste mensen om de tafel krijgen en duidelijke afspraken maken. Vind die ambassadeurs en laat ze hun gang gaan. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren.”

Initiatieven, kennis en informatie

In Gelderland vinden op het gebied van sport en bewegen en talentontwikkeling veel mooie initiatieven plaats. Deze worden vooral op lokaal gebied georganiseerd en zijn minder of niet zichtbaar voor geïnteresseerde partijen binnen de provincie en specifieke gemeenten. Daardoor is het voor inwoners en sporters niet altijd duidelijk wat er in hun gemeente te doen is, terwijl sportaanbieders zichtbaarheid missen richting de buitenwereld. Ook is op lokaal niveau niet altijd zichtbaar dat jonge sporters zoveel talent hebben dat ze zich kunnen ontwikkelen tot topper in de sport. Binnen het programma Sportief Groot Worden is er extra maatwerkondersteuning voor dit soort talenten, waarbij ze extra training en ondersteuning krijgen.
Op de website Sportief Groot Worden kunnen partijen in Gelderland hun initiatieven, kennis en ervaring delen, om zo de zichtbaarheid en efficiëntie van de lokale initiatieven te vergroten. De site is nog in opbouw en zal steeds meer mooie voorbeelden bevatten.

 

Terug naar nieuwsoverzicht