Verbind je buurt!

25-11-2021

Heeft of kent u een kleinschalig burgerinitiatief of sociaal project in Gelderland dat ervoor zorgt dat mensen kunnen meedoen in de samenleving? Denk hierbij aan nieuwe ontmoetingsactiviteiten in een huiskamer, dorpshuis of inloophuis, een maatjesinitiatief voor kinderen in kwetsbare gezinnen, vrijwillige vervoersdienst voor plattelandsouderen of een buurtvereniging die samen met de buurt een groene moestuin start. Vrijwilligers zijn daarbij essentieel.

U kunt kosteloos advies inwinnen over uw plan en het uitwerken hiervan door contact op te nemen met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Wilt u direct een aanvraag indienen voor het Verbind je buurt!-fonds? Dat kan ook. Bekijk de richtlijnen en dien uw aanvraag in. 

Mensen verbinden

Verbind je buurt! is het samenwerkingsfonds van het Oranje Fonds en provincie Gelderland. Sinds begin 2021 geeft dit samenwerkingsfonds een extra impuls aan sociale verbinding tussen mensen in Gelderse dorpen, buurten en wijken. Tot en met 2022 steunen we Gelderse initiatieven die mensen verbinden, zodat zij zoveel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving.

Terug naar nieuwsoverzicht