Onderzoek opslag koolstof in Gelderse landbouwbodems

13-10-2021

Elk bedrijf en iedere organisatie wordt geconfronteerd met een veranderend klimaat als gevolg van de opwarming van de aarde. Ook in Gelderland. Voor veel organisaties is het nog niet haalbaar om de eigen CO2-uitstoot tot 0 terug te brengen. Ze kunnen deze uitstoot compenseren door anderen te vergoeden voor hún klimaatprestaties.

Bent u benieuwd in hoeverre u of uw organisatie de klimaatdoelstelling kan bereiken met positieve gevolgen voor de boer, de maatschappij en de eigen leefomgeving? Help dan mee met ons onderzoek! Vul een korte enquête in (dit duurt ongeveer 6 minuten).

Koolstofboeren

Land- en tuinbouwers bijvoorbeeld kunnen de CO2-uitstoot van andere bedrijven compenseren door carbon farming, oftewel 'koolstofboeren'. Ze passen hun manier van werken aan en leggen daardoor meer CO2 vast in de bodem. Het resultaat is minder schadelijke broeikasgassen in de lucht en een gezonde bodem. Dat draagt ook bij aan andere belangrijke doelen zoals het vasthouden van water, en meer soorten planten en dieren (biodiversiteit).

Onderzoek

We onderzoeken de bereidheid van organisaties en bedrijven om Gelderse boeren te belonen voor hun klimaatprestaties in de vorm van carbon farming. Dit doen we samen met LTO Noord, ZLTO, LTO Bedrijven, ESTI (Ecosystem Services Trading Initiative) en het Gelders Energie Akkoord. Belangrijke vragen hierbij zijn: Welke organisaties (groot, klein, uit welke sectoren) zijn bereid boeren hiervoor te belonen en waarom? Wat zijn voor hen hierbij belangrijke voorwaarden?

Uitkomsten

Het onderzoek loopt tot eind 2021 en bestaat uit een enquête en een aantal diepte-interviews. De uitkomsten worden verwerkt en vervolgens besproken met Gelderse boeren. De conclusies en resultaten worden samengevat en maken we naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 openbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail.

Terug naar nieuwsoverzicht