Hulp bij duurzaam reizen

22-7-2021

Wilt u als werkgever stimuleren dat uw werknemers (milieu)bewust reizen? Dat ze vaker de fiets pakken, de spits mijden of meer thuiswerken? Mobiliteitsmakelaars helpen u graag. Samen met de Gelderse regio’s financieren wij hen. Tako de Jong is mobiliteitsmakelaar van de regio’s Foodvalley en Noord-Veluwe en legt uit wat hij en zijn collega’s u bieden.

De regio duurzaam bereikbaar houden, dat is het doel. De Jong: “Met duurzaam bedoel ik zo min mogelijk CO2-uitstoot, en voor de lange termijn. Ik ga in gesprek met grotere werkgevers die willen dat hun medewerkers duurzamer reizen, een parkeerprobleem hebben of gewoon goed werkgever willen zijn. In 3 stappen help ik hen met hun mobiliteitsbeleid: analyse maken, doel vaststellen en een actieplan maken.”

Reisgedrag in kaart

“We weten uit de praktijk welke reistijden mensen acceptabel vinden. Een halfuur fietsen, of anders met het ov. Tenzij het ov meer dan 50% extra tijd kost, dan kiezen ze echt liever de auto. Met een postcodescan brengen we in kaart waar werknemers wonen en hoe ze volgens deze richtlijn kunnen reizen. Tot 7,5 kilometer op de fiets, tot 15 kilometer op een e-bike. De tool vergelijkt ook de reistijd per ov en auto. Als een werkgever wil, maken we een scan van de voorzieningen: welke reiskosten worden vergoed, en hoe verhoudt zich dat tot het landelijk gemiddelde? Soms zien we dat werknemers wel een vergoeding krijgen voor autoritten, maar niet als ze op de fiets komen. Dat noemen we een perverse prikkel. Wil je fietsen stimuleren, kun je beter fietsers belonen en bijvoorbeeld zorgen dat er een fietsenstalling is. Met een enquête kunnen we kijken hoe werknemers nu reizen. Vaak blijkt dat zo’n 60% binnen fietsafstand woont, maar 40% niet fietst. Door dat soort gegevens weet een werkgever waar hij het best op kan richten.”

Hulp voor goed thuiswerkbeleid

De volgende stap is de doelen bepalen. “Die moeten bij het bedrijf passen. Als die duidelijk zijn, helpen we werkgevers met hun actieplan. De duurzaamste reis is de niet-gemaakte reis. Thuiswerken is nu normaal, maar zonder beleid vallen mensen snel terug in oude gewoontes. Dus moeten werkgevers bedenken hoe teams elkaar ontmoeten, of vergaderd kan worden als een aantal deelnemers thuis zit, of er een thuiswerkvergoeding komt enzovoort. Ook de spits mijden verkleint de CO2-uitstoot. Daarvoor moeten werktijden flexibel zijn, of spreek je bijvoorbeeld af dat je alleen vergaderd tussen 10.00 en 16.00 uur. Mensen hebben thuis een goede werkplek nodig en werkgevers hebben ook een zorgplicht: zorgen dat het werk niet altijd doorgaat. Kortom, heel veel om over na te denken. Om hierbij te helpen, kunnen werkgevers met minimaal 50 medewerkers bij provincie Gelderland een thuiswerkvoucher aanvragen . Hiermee kunnen ze specialisten inhuren. Mobiliteitsmakelaars weten hoe je goed thuiswerkbeleid ontwikkelt, maar voor de details verwijzen we door. Specialisten weten bijvoorbeeld alles over digitale veiligheid of kantoren aanpassen aan de nieuwe behoeften. Werkgevers aarzelen vaak ons om hulp te vragen: ‘Beleid op papier zetten kan ik prima zelf.’ Maar veranderingen gebeuren niet vanzelf. Daar is meer voor nodig, en daar hebben wij ervaring in. Dus schroom niet.” 

Proberen en uitdagen

Ook actief reizen is duurzaam: wandel of pak de fiets, als dat niet kan het ov, als dat niet kan de auto. Elke regio heeft zijn eigen manieren om fietsen te stimuleren. “In regio’s Foodvalley en Noord-Veluwe bieden we communicatiemiddelen om werknemers te overtuigen. Ook is er een app, met elke maand een ander thema. In de herfst bijvoorbeeld zeggen we wat een bikkel je bent als je blijft fietsen. Met wedstrijden als ‘foto van de maand’ en ‘fietser van de week’ dagen we werknemers uit. De groep die 7,5 tot 15 kilometer moet fietsen, levert veel op qua duurzaamheid. Een elektrische fiets maakt fietsen makkelijker, maar is best een investering. Daarom kunnen mensen 2 weken een e-bike proberen. In week 1 zien velen de nadelen, in week 2 juist de voordelen: ze komen fris op kantoor, hoeven geen parkeerplek te zoeken enzovoort. 1 op de 3 koopt daarna een e-bike. Werkgevers in regio’s Foodvalley en Noord-Veluwe kunnen onze communicatiemiddelen, app en e-bikeprobeerpool gebruiken van juni 2021 tot juni 2022. Voor de e-bikeprobeerpool vragen we een bijdrage.”

Makelaar in woud van mogelijkheden

Bedrijven kunnen duurzaam reizen, spits mijden en thuiswerken stimuleren op allerlei manieren. “Wij zien hoe anderen dit oplossen. Samenrijden aanmoedigen kan bijvoorbeeld met een app die aangeeft wie er in de buurt op dezelfde tijd wil reizen. Ik hoor soms dat reiskosten declareren veel gedoe is: voor de trein een pasje, voor de auto een formulier. Dat kan anders: werknemers met één pasje laten registreren hoe ze reizen, en eens per maand uitbetalen. Een andere werkgever merkt dat de parkeerplaatsen vol staan met auto’s van mensen die vlakbij wonen. Wat kan helpen: fietsvergoeding verhogen, en ook het parkeertarief voor mensen uit de buurt. Er kan heel veel. In dat woud van mogelijkheden zijn wij makelaar. Want oplossingen moeten passen bij de bedrijfscultuur. Alvast een tip: wilt u iets veranderen, geef dan het goede voorbeeld. Fietsen stimuleren lukt alleen als u ook bereid bent een fietsenstalling te plaatsen. Een droge plek voor jassen, oplaadpunten voor e-bikes. Laat zien wat u wilt.”

Wilt u ook hulp van een mobiliteitsmakelaar? Kijk op onze website voor de contactgegevens van de mobiliteitsmakelaar in uw regio. Met de thuiswerkvoucher bieden we € 4.000 om specialisten in te huren. Bedrijven met minimaal 50 medewerkers in Gelderland kunnen deze thuiswerkvoucher aanvragen.

Terug naar nieuwsoverzicht