De schop in de grond bij Gelderse sportvelden

Het beheer van sportvelden in Nederland moet zo snel mogelijk chemievrij worden. Om de Gelderse sportverenigingen over de beste aanpak te kunnen informeren, zijn er vanuit het programma Gelderland Sport! 3 pilots gestart in samenwerking met het programma Water. De organisatie is in handen van de Gelderse Sport Federatie (GSF). Leendert Jan Mulder, projectleider GSF: “Met de pilots creëren we een toolkit om de juiste betrokkenen op de beste manier te bereiken.”

Groot speelveld

Samen met de landelijke werkgroep Milieuvriendelijk beheer (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, I&A, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, en brancheorganisaties) willen we de sportverenigingen aanzetten minder chemische middelen te gebruiken. Geert Cuperus, voorzitter van de werkgroep: “Er is een hoop informatie en kennis beschikbaar, maar we hebben het over een groot speelveld. En daarmee bedoel ik niet alleen de sportvelden. Binnen de verschillende gemeenten is een diverse mix aan wie de grond beheert en onderhoudt. Daarom is de samenwerking met de GSF gezocht om de verbinding met gemeenten, sportbedrijven en sportverenigingen te maken.”

Nieuwe mogelijkheden

Plagen, ziekten en onkruid zijn op veel manieren te bestrijden. In de pilots worden verschillende milieuvriendelijke oplossingen aangedragen. Leendert Jan: “Kijk bijvoorbeeld naar emelten en engerlingen, die veel voorkomen in sportvelden. Je kunt deze met pesticiden bestrijden, maar het milieuvriendelijke alternatief is het gebruik van aaltjes (andere kleine insecten). Ondersteunend hieraan is het neerzetten of ophangen van spreeuwkasten. Spreeuwen eten graag eiwitrijke emelten en engerlingen. En in tegenstelling tot kraaien ploegen zij hierbij niet het hele veld om. De spreeuwkasten zijn al langer bekend bij veel boeren en diverse golfclubs, maar voor de sportverenigingen is het iets nieuws.”

Verschillende beheersituaties

De pilots lopen in Aalten, Apeldoorn en Nunspeet, waar de beheersituaties enorm van elkaar verschillen. In Aalten is de geprivatiseerde sportclub volledig in eigen beheer. Het bestuur is actief en de uitvoering van het beheer ligt grotendeels bij een gepensioneerde oud-melkveehouder en -landbouwboer. De intrinsieke motivatie is hier enorm. In Apeldoorn zorgen vrijwilligers voor de reparatie van de speelschade, het groot onderhoud is uitbesteed. De vrijwilligers zijn geïnteresseerd en vooral geholpen met concrete handvaten, waarmee ze aan de slag kunnen. Tot slot is in Nunspeet het veldbeheer in handen van de gemeente. Tijdens de bijeenkomst waren de teamleider buitengebied, het technisch beheer en de sportbedrijven aanwezig. Zij kijken planmatig naar de aanpak en naar de impact op langere termijn. Leendert Jan: “Het zijn 3 totaal verschillende beheersituaties, wat een goed beeld van de echte situatie oplevert. Dit kom je in heel Gelderland tegen. In Aalten en Apeldoorn ligt het sportveld bovendien in een grondwaterbeschermingsgebied. Een extra reden om hier alleen mens- en milieuvriendelijke middelen te gebruiken.”

Alle sportvelden chemievrij

Met de uitkomst van de pilots wordt de werkwijze verder aangescherpt om de juiste manier van werken bij chemievrij beheer zo goed mogelijk toe te passen. Deze methodiek wordt vanaf het najaar 2021 ook verder uitgerold bij zoveel mogelijk sportvelden in de provincie Gelderland. Ook de landelijke werkgroep gaat deze manier van werken straks in heel Nederland toepassen en uitrollen. Meer informatie vindt u op de website duurzamesportsector.nl.