Stakeholdersbijeenkomst A50-corridor druk bezocht

14-12-2021

Op 13 oktober 2021 werd voor het eerst sinds lange tijd weer een ‘live’ stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Met een grote opkomst en waardevolle inbreng was het een succesvolle bijeenkomst. Plaats van handeling was het Van der Valkhotel Uden/Veghel aan de A50. Met een goedgevulde zaal en actieve inbreng van de stakeholders was het een geslaagde bijeenkomst.

Participatie

De projectorganisatie hecht veel waarde aan participatie en de inbreng van stakeholders. Daarom werd de oplevering van het programma aan de stuurgroep aangegrepen om de stakeholders bij te praten en te luisteren naar aanvullingen, opmerkingen en reacties. De opkomst was groot; iedereen was zichtbaar blij om elkaar weer een keer live te ontmoeten.

Introductie

Na een introductie van het proces door Aat Hueting en een korte toelichting op het programma door Hendrik Jan Bergveld van Arcadis, volgden een discussie in deelsessies. In een deelsessie bespraken de aanwezige bestuurders de plannen en in de andere deelsessie discussieerden de vertegenwoordigers van organisaties en de ambtelijke vertegenwoordigers.

Plenaire terugkoppeling

In de plenaire terugkoppeling kwamen een aantal belangrijke zaken naar voren. Het programma werd breed herkend en projecten werden breed ondersteund. Vanuit Brabant wordt aandacht gevraagd voor slimme infra oplossingen in combinatie met onderliggend wegennet. Vanuit de Groene Metropoolregio werd vooral een goede samenhang tussen infra en mobiliteitssturende maatregelen bepleit. Stakeholders willen graag meewerken en men hoopt dat er tempo gemaakt wordt. Verder werd het belang van communicatie nogmaals onderstreept en werd een oproep gedaan de gebruiker centraal te stellen in het zoeken naar oplossingen. Tot slot was het advies om de governance simpel te houden en het aantal overlegtafels te beperken omwille van de slagvaardigheid.

De opbrengst van deze stakeholdersbijeenkomst is meegenomen naar de stuurgroep.

U kunt meer lezen op de website www.gelderland.nl/A50 en het verslag downloaden.

Terug naar nieuwsoverzicht