Organisatie en communicatie van mobiliteitsaanpak A50-corridor

14-12-2021

Nu de stuurgroep een akkoord heeft gegeven op de mobiliteitsaanpak A50-corridor kan de inrichting van de organisatie opgepakt worden. Er wordt gekozen voor het principe van adaptief sturen en organiseren. Ook wordt veel belang gehecht aan communicatie met stakeholders. Met de afronding van de kwartiermakersfase, gaat nu de uitvoeringsfase van start. De projectorganisatie die hiervoor in het leven wordt geroepen, zal in het eerste kwartaal van start gaan. De eerste fase is vooral gericht op het tot stand brengen van uitvoeringsbesluiten. Communicatie en participatie is ook in de uitvoeringsfase een belangrijk onderdeel.

De eerste fase van de uitvoering omvat een periode van 4 jaar onderverdeeld in twee cycli van 2 jaar. Aan het eind van elke cyclus kan er bijgestuurd worden door op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

Cyclus 1: projectuitwerking en voorbereiding uitvoering

De eerste 2 jaar zijn gericht op projectvoorbereiding waarbij de diverse geselecteerde projectvoorstellen nader worden uitgewerkt. Activiteiten zijn hierbij analyse, samenwerking ontwikkelen, afwegen en prioriteren.

Cyclus 2: projectuitvoering

De tweede cyclus van 2 jaar is gericht op uitvoering van de geselecteerde projecten. Hierbij is ook aan de orde de rol in de uitvoering bij de staande organisaties.

Samen werken

De uitvoering van het programma A50-corridor is complex. Er zijn veel partijen bij betrokken - zowel overheden op elk niveau als belangenorganisaties en gebruikers - en er zijn veel onderwerpen. We gaan gezamenlijk aan de oplossingen werken, tegelijkertijd moet er nog veel onderzoek gedaan worden om tot de juiste aanpak te komen. We zullen creatief en efficiënt met onze middelen moeten omgaan.

Communicatie en participatie

Tijdens de stakeholdersbijeenkomst van 13 oktober 2021 werd het ook opgemerkt: communicatie moet veel aandacht blijven krijgen. Het is van groot belang dat bedrijven, inwoners, gemeenten en provincies zoveel mogelijk betrokken worden, ook in de uitvoeringsfase. De lijn van betrekken en participeren wordt ook in de volgende fase vastgehouden met informatie voor belanghebbenden en stakeholdersbijeenkomsten op belangrijke momenten in het proces. Wij houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte!

Terug naar nieuwsoverzicht