Mobiliteitsaanpak A50-corridor door stuurgroep vastgesteld

14-12-2021

De stuurgroep is akkoord gegaan met de Mobiliteitsaanpak A50-corridor Nijmegen - Eindhoven en het starten van de uitvoeringsfase. Hiermee kan aan de slag gegaan worden met de uitvoering van een aantal projecten waaronder de 4 initiatiefprojectclusters zoals de hub van de toekomst en de Bus Rapid Transit - een hoogwaardige OV-verbinding tussen Nijmegen en Eindhoven -, slimme infra aanpassingen en bundeling van logistiek.

Daarnaast worden ongeveer 20 projecten ondersteund van de gemeenten en regio’s in de corridor zoals o.a. fietsroutes en hoogwaardig ov verbindingen.

Deze projecten lopen veelal al, of zijn in voorbereiding. De rol van het programma A50-corridor is om deze projecten ondersteuning te bieden die helpt om tot resultaat te komen. Dat kan organisatorisch, financieel of anderszins.

De initiatiefprojecten richten zich op de ontwikkeling van nieuwe toevoegingen aan het mobiliteitssysteem, zoals o.a. bij de hub van de toekomst en de Bus Rapid Transit, en worden vanuit de Mobiliteitsaanpak opgezet.

Initiatief-projectclusters

Bij de 4 initiatief projectclusters gaat het om oplossingen die een sturende rol in de mobiliteitstransitie kunnen spelen.

 1. Hub van de toekomst

Mobiliteitshubs worden geplaatst op kruispunten van (snel)wegen en/ of aan de rand van de A50. Doel is reizigers over te laten stappen van auto op hoogwaardig OV of om inkomende pendels bij de steden op te vangen. Hubs van de Toekomst kunnen verschillende functies en faciliteiten herbergen: mobiliteit, nieuwe werken, verblijven. Denk bijvoorbeeld aan overstap faciliteiten tussen modaliteiten zoals auto – OV, auto- fiets, beschikbaarheid deelfietsen en deelauto’s, kantoorfaciliteiten, vergader faciliteiten.

 1. Bus Rapid Transit

De Bus Rapid Transit (BRT) moet de reiziger een hoogwaardig alternatief bieden voor de auto in de corridor op de middellange afstanden. Deze BRT moet gaan lopen langs de lijn Nijmegen-Oss-Uden-Veghel-Eindhoven. Grotere woonkernen zonder railverbinding krijgen zo de beschikking over een hoogwaardige OV-verbinding met de snelheid en het comfort van de trein.

 1. Shared Wharehousing

Shared Wharehousing is een concept waarin logistieke city-hubs ontwikkeld worden met een voorraadfunctie. Bekeken worden mogelijkheden in relatie tot Nijmegen, Veghel, Oss en Uden. Het gaat om bundelen van meerdere goederenstromen met een bestemming in een stedelijk gebied. Met bundeling en voorraadfunctie worden de vervoerstromen beperkt, kan just in time worden geoptimaliseerd en worden vanuit de hubs duurzame distributiemiddelen ingezet voor vervoer naar de ontvangers.

 1. Kleine infrastructurele verbeteringen

Voor een aantal aansluitingen van de A50 tussen Paalgraven en Veghel-Noord (16 Paalgraven, 15 Nistelrode, 14 Uden, 13 Volkel en 12 Veghel-Noord), worden kleine infrastructurele maatregelen in relatie tot de A50 en het onderliggend wegennet uitgewerkt. Deze maatregelen beogen enerzijds de doorstroming tussen het onderliggend wegennet en de A 50 te verbeteren en anderzijds bij te dragen aan de doorstroming op de A 50 bij weefsituaties. De aansluiting ‘Den Dubbelen’ wordt hierin meegenomen.

Ondersteunen: ongeveer 20 projecten

De 20 projecten die door de Mobiliteitsaanpak ondersteund gaan worden hangen vooral samen met mobiliteitstransitie naar minder autogebruik. Denk aan (snel)fietsroutes, werkgeversbenadering, gedragsverandering en deelmobiliteit. Een overzicht van de projecten waar mogelijk ondersteuning aan de orde is.

HOV, BRT en trein

 • Opwaarderen/versnellen HOV Oss-Eindhoven
 • Opwaarderen/versnellen HOV Uden-Eindhoven
 • Opwaarderen/versnellen HOV lijn 99 Nijmegen-Grave-Uden
 • IC-verbinding Nijmegen-Eindhoven

Fiets en werkgeversbenadering/gedrag:

 • Snelfietsroute Oss-Wijchen-Nijmegen
 • Snelfietsroute Oss-Uden
 • Snelfietsroute Veghel-Eindhoven
 • Snelfietsroute Veghel-‘s-Hertogenbosch
 • Werkgeversbenadering / gedrag / fietsstimulering
 • Fiets-/loopverbindingen / stallingcapaciteit

Hubs:

 • (Elektrische) deelmobiliteit op station/hubs
 • Voor- en natransport van/naar hubs

Logistiek:

 • Modal shift weg naar water

Plangebied Mobiliteitsaanpak

Op de gelaagde kaarten staat het plangebied weergegeven waarbij de A50 als centrale as de hoofrol speelt.

Download het programmaboek

Wilt u meer weten over het programma A50-corridor Nijmegen-Eindhoven  ‘Samenwerken aan een brede mobiliteitsaanpak’?

Download hier het programmaboek Samenwerken aan een brede mobiliteitsaanpak en bijlage 1  

Download hier Bijlage 2 (behorend bij programmaboek) Projectformulieren

Nieuw projectteam van start

Voor de uitvoeringsfase wordt momenteel een Europese aanbesteding voorbereid. Deze aanbesteding voor de uitvoering wordt via Negometrix aangekondigd en gepubliceerd.

Dat betekent dat ook in 2022 een nieuw projectteam voor de uitvoeringsfase van start gaat. Via de nieuwsbrief en via www.gelderland.nl/A50 houden wij u op de hoogte.

 

Terug naar nieuwsoverzicht