Het project MIRT-verkenning A50 is gestart

14-12-2021

De MIRT-verkenning is met het gunnen van de opdracht in juni 2021 aan ingenieurscombinatie Royal HaskoningDHV/Infram/Buck Consultants International officieel gestart en duurt tot eind 2022. Dan stelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat vast welke van de 3 kansrijke oplossingsrichtingen de voorkeur heeft, dit is het voorkeursalternatief.

Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die het beste bijdraagt aan de projectdoelen, waarbij ook effecten op de omgeving en kosten en baten zijn afgewogen. Als het voorkeursalternatief is vastgesteld in 2022 volgt de Planuitwerking. In die fase wordt het voorkeursalternatief in detail uitgewerkt.

De komende periode staat in het teken van het opstellen van een Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (NKO). Dit document vertaalt de 3 kansrijke oplossingen in concretere alternatieven. Naar verwachting informeert het projectteam MIRT-verkenning u begin volgend jaar over de eerste belangrijkste resultaten en organiseren zij een aantal bijeenkomsten.

Op de projectwebsite van de MIRT-verkenning leest u de actuele informatie.

Terug naar nieuwsoverzicht