Geen aanvullend budget voor verbreding Rijnbrug maar 40 miljoen reserveren voor slimme mobiliteitsmaatregelen

21-12-2021

Niet doorgaan met het verbreden van de Rijnbrug, maar dit knelpunt meenemen in de gebiedsuitwerking voor de verstedelijkingsstrategie. De € 40 miljoen wél beschikbaar houden voor bereikbaarheidsmaatregelen op of bij de Rijnbrug. Dat stellen Gedeputeerde Staten voor aan Provinciale Staten.

Niet in balans

Het verbreden van de Rijnbrug wordt flink duurder. In plaats van € 40 miljoen aan kosten komt er nog € 30 miljoen bij. En aanvullende risico’s zijn niet uit te sluiten. Provincie Gelderland heeft dat geld niet. De opbrengsten uit het stamkapitaal vallen tegen en het budget dat nog beschikbaar is, staat gereserveerd voor andere projecten. Bovendien vinden GS een investering van € 73 miljoen voor het verbreden van de brug niet in verhouding staan tot het resultaat. Want na een aantal jaar is  daar weer een fileknelpunt. Daarom willen GS stoppen met de plannen voor deze verbreding.

Slim, schoon en duurzaam

Daarnaast willen GS samen met partners op zoek gaan naar: slimme, schone en duurzame mobiliteitsmaatregelen. Maatregelen die helpen bij het oplossen van de bereikbaarheidsknelpunten op en rond de Rijnbrug. Hiervoor houdt GS het gereserveerde bedrag van € 40 miljoen euro (uit 2018) beschikbaar.

Gebiedsuitwerking

In de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley staat beschreven waar ruimte is voor extra huizen tot 2040. Op basis hiervan maken regiopartners keuzes in de gebiedsuitwerkingen. Ze brengen in beeld wat die extra woningen vragen. Bijvoorbeeld wat het betekent voor aanpassingen van het openbare vervoer of het wegennet. Van deze puzzel maakt de Rijnbrug en omgeving ook deel uit. GS willen de knelpunten op en bij de Rijnbrug hierin meenemen. Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken samen aan deze verstedelijkingsstrategie. Meer informatie over de situatie rond de Rijnbrug vindt u via Dossier Rijnbrug.

Lees ook:

Terug naar nieuwsoverzicht