Informatie over gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten

besloten | door provincie Gelderland


25 juni 2020 van 19.00 uur tot 20.30 uur


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

De samenwerkende organisaties, die zich bezig houden met de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten, willen u graag bijpraten over de plannen.

De samenwerkende organisaties, die zich bezig houden met de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten, willen u graag bijpraten over de plannen. Vanwege COVID-19 gaat dat nu net even anders dan u gewend bent. Daarom staat er een presentatie klaar op http://www.waalweelde.nl/. Van daaruit kunt u doorklikken naar Veerhaven Ochten.

Als u na het bekijken van de presentatie nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u zich aanmelden voor een van de inhoudelijke sessies. Deze zijn ook digitaal. De volgende 3 onderwerpen komen aan bod:

  • Ontwerp
  • Planning en procedure
  • Private doorontwikkeling.

Voor elk onderwerp is een half uur gereserveerd. U kunt ervoor kiezen om de hele sessie bij te wonen, maar u kunt ook per onderwerp aansluiten. Aanmelden kan via waalweelde.nl.

Op dit moment wordt er nog geen definitieve keuze gemaakt over de plannen. Door middel van dit informatiemoment heeft u de mogelijkheid om een laatste keer input te geven op de plannen voor het gebied. Uiteindelijk wordt in oktober 2020 een bestuurlijke beslissing genomen worden over de voorkeursvariant (VKV).

Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neder-Betuwe en Rijkswaterstaat werken samen om de Waal en haar oevers veiliger, natuurlijker en duurzaam maken. Dit gaat samen met een economisch sterker, mooier en beleefbaar gebied.

Als het u niet lukt om aan te sluiten bij een van de sessies, neem dan contact met ons op via onderstaande link. Dan zoeken we samen naar een andere manier om u bij te praten.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl