Uiterwaarden Arnhem

SAVE THE DATE Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma's

openbaar | door provincie Gelderland


29 oktober 2019

Akoesticum
Ede


Informatie

We staan voor stevige uitdagingen in Gelderland. De opgaven zijn groot, de ruimte is beperkt en de tijd tikt. Het energievraagstuk, klimaatverandering, kwetsbare biodiversiteit, verdere verstedelijking in combinatie met krimp, toenemende mobiliteit op de weg en in de lucht. Grote ontwikkelingen met impact, die druk zetten op de Gelderse leefruimte. Als we willen dat Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ blijft en dé mooiste provincie van Nederland, dan zullen we daar iets voor moeten doen. In beweging komen, richting bepalen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en slagen maken.

Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder! Nu wij aan de start staan van de realisatie van ons Coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” trekken wij dan ook graag met u op. “Samen voor Gelderland” houdt, wat ons betreft, een royale uitnodiging in aan u om met ons samen te werken. Om met ons de volle complexiteit van de vraagstukken onder ogen te zien en gezamenlijk de schouders er onder te zetten. Want waar vinden we bijvoorbeeld ruimte voor duurzame energie en tegelijkertijd voor de natuur, de groeiende economie en toenemende woonbehoefte? Kijkend vanuit de dilemma’s waar we in de praktijk tegen aanlopen en de slimme verbindingen die we zien, willen wij met u scherp krijgen welke aanpak nodig is en hoe we dat zo snel mogelijk realiseren. Hoe gaan we dat samen doen en wie is hierbij aan zet? Daarbij kijken wij ook naar onze eigen regels en procedures. Want niet de regels, maar oplossingen en innovaties moeten voorop staan. De mouwen opstropen en resultaten boeken, daar gaat het ons om!

Graag nodigen wij u van harte uit op dinsdag 29 oktober 2019 voor de werksessie “Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma’s” in het Akoesticum te Ede. Op die dag leggen we de botsende belangen en voelbare dilemma’s uit de praktijk op tafel en gaan aan de slag. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

De werksessie bestaat uit een middag- en avondprogramma, die los van elkaar zijn bij te wonen. Meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden voor één of meerdere dilemma-sessies volgt spoedig.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl