Uiterwaarden

Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma's

openbaar | door provincie Gelderland


29 oktober 2019 van 12.00 uur tot 21.30 uur

Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2 – D42 in Ede


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

We staan voor stevige uitdagingen in Gelderland. De opgaven zijn groot, de ruimte is beperkt en de tijd tikt. Aan de hand van een zestal voelbare dilemma’s waar we in de praktijk tegenaan lopen, willen wij met u scherp krijgen welke aanpak nodig is en wie hierbij aan zet zijn. Daarbij kijken wij ook naar de regels en procedures van de provincie en naar innovaties om tot andere oplossingen te komen. Een actieve werksessie, waarin we de mouwen opstropen en resultaten boeken, daar gaat het ons om!

Als we willen dat Gelderland ook in de toekomst de gaafste en mooiste provincie van Nederland blijft, dan moeten we daar iets voor doen. In beweging komen, richting bepalen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en over de eigen schaduw heen durven stappen.

Doet u mee? Meldt u zich dan snel aan en stel uw eigen programma samen!

Hoe ziet het programma er uit?

De werksessie bestaat uit een middag- en avondprogramma van 12.00 tot 21.00 uur. In 3 inhoudelijke rondes gaan we over de 6 dilemma’s in gesprek. Deze rondes zijn los van elkaar bij te wonen. U bent vrij in en uit te lopen wanneer u wilt. Voorafgaand aan elke ronde is telkens een plenaire aftrap. Deze is voor elke ronde identiek. In principe hoeft u deze dus maar 1 keer bij te wonen.

Blokkenschema met programmaTussen elke ronde is er gelegenheid tot netwerken en inspiratie opdoen. Zo kunt u uw tijd ook benutten om van het side-event de ‘dilemma-kamers’ gebruik te maken. Een indrukwekkende ervaring!  U stapt letterlijk in een dilemma rondom de Omgevingswet en wijsheid is geboden. Bekijk de wereld eens van een andere kant! Een mooie ervaring om het werken met de Omgevingswet mee te maken, met partners waarmee u samenwerkt. Laat u verrassen en doe mee! U hoeft zich hiervoor niet aan te melden via deze website, maar u kunt een toegangskaart krijgen op de dag zelf. Vol = vol.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl