Dossier Rijnbrug

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen stoppen met het project verbreden Rijnbrug en inzetten op het meenemen van het knelpunt Rijnbrug en omgeving als een van de opgaven in de gebiedsuitwerking voor de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Het gereserveerde budget van 40 miljoen euro willen GS beschikbaar houden voor maatregelen aan de Rijnbrug in combinatie met bereikbaarheidsmaatregelen bij de Rijnbrug. Op 21 december 2021 hebben GS dit voorstel aan Provinciale Staten (PS) vastgesteld.

Het is het resultaat van constructieve gesprekken met partners en onderzoek, nadat duidelijk is geworden dat de kosten voor het verbreden van de Rijnbrug voor Gelderland toenemen van ruim 40 naar 73 miljoen euro. En zijn aanvullende risico’s op aanvullende kosten niet uit te sluiten. Gelderland heeft hiervoor geen investeringsruimte. Bovendien staat een investering van 73 miljoen euro niet meer in verhouding tot het verwachte resultaat. Binnen afzienbare tijd na het verbreden ontstaat weer een nieuw fileknelpunt.

Besluitvorming 21 december 2021

Meer weten over wat hier aan vooraf ging?

Hieronder een overzicht met verschillende documenten in het Stateninformatiesysteem van provincie Gelderland en provincie Utrecht over het project.

 

Provincie Gelderland

Provincie Utrecht

Statenbrief Gelderland tekort van 12 oktober 2021

Statenbrief Gelderland

 -
Statenbrieven tekorten van 1 juni 2021

Statenbrief Gelderland

Statenbrief Utrecht

Vertraging Rijnbrug Stikstof april 2021

Statenbrief Gelderland

Statenbrief Utrecht

Besluitvorming 2018

Statenbrief

Statenvoorstel Utrecht

 

Rapport Verkeer 2017

Rapport Verkeer 2018

 

Ontwerpbesluit Gelderland 

Rapport Verkeer 2017 

 

 -

Presentie Utrecht 2018

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.