Dit doet Gelderland: Snelle fietsroutes aanleggen

Jongen op fiets

Er komen steeds meer snelle fietsroutes voor mensen die op de fiets naar hun werk willen gaan. Ook de schoolroutes worden veiliger.

Snelle en rechtstreekse fietsverbindingen

De fiets wordt steeds vaker gebruikt om naar het werk te gaan. Om de drukke fietspaden veilig te kunnen blijven gebruiken werken we samen met de Gelderse gemeenten aan snelle fietsroutes en comfortabele fietsverbindingen. Voor de belangrijkste fietsverbindingen hebben we het Hoofdfietsnet ontwikkeld. Er komen steeds meer vrij liggende fietspaden. Schoolroutes krijgen onze extra aandacht, net zoals veilige fietsoversteken. Om het fietsgedrag bij scholieren veiliger te maken, stellen we onderwijspakketten beschikbaar.

Extra fietsenstallingen bij bushaltes en stations

Doordat steeds meer mensen een fiets of deelfiets pakken naar een treinstation of bushalte werken we aan uitbreiding van fietsenstallingen bij het openbaar vervoer, zodat de fietsen veilig opgeborgen kunnen worden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit ondewerp op onze pagina's Sneller en veiliger fietsen en Ruim baan voor de fietser.

Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u stemgerechtigd en geregistreerd als inwoner van Gelderland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op het Gelderse Statenlid van uw keuze. De gekozen Provinciale Statenleden in Nederland kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dit is een belangrijke taak van Provinciale Staten. Zij doen meer. Zij zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Kijk voor meer info op onze pagina over de verkiezingen