Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma's

Dilemma 6: Druk op mensen

Sessie 29 oktober 2019 van 13.30 uur tot 15.00 uur

Druk op mensen: een sociaal dilemma

De groeiende druk op de ruimte is onlosmakelijk verbonden met een groeiende druk op de Gelderse samenleving. Ook dit levert de nodige vraagstukken op.

  1. Hoe zorgen we voor voldoende draagvlak voor de transities waar wij als samenleving voor staan en houden we bijvoorbeeld de energietransitie betaalbaar voor de inwoners van Gelderland? Maar ook: hoe kunnen we daarbij innovatieve burgerinitiatieven meer en beter benutten en stimuleren? En, hoe werken we als overheden meer en beter samen?
  2. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan blijven doen en voorkomen we dat nieuwe of andere vormen van sociale ongelijkheid ontstaan?

Aanmelden evenement

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.