Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma's

Dilemma 4: Groeiende economie en toenemende woonbehoefte

Sessie 29 oktober 2019 van 19.15 uur tot 20.45 uur

Waar vinden we ruimte voor een groeiende economie en toenemende woonbehoefte: snel versus duurzaam?

Uitbreiden van het stedelijke gebied, bijvoorbeeld aan de randen van de stad, we ontkomen er niet aan; zowel voor woningen als voor bedrijventerreinen. Maar hoe combineren we deze ontwikkeling met andere ruimtelijke claims, bijvoorbeeld natuur of duurzame energie opwekking, en houden we tegelijkertijd de bouwproductie hoog? Laten we het vrij of stellen we regels? Maar ook: tot hoever kan inbreiden en herstructureren in de stad gaan in relatie tot de wens van groen en water in de stad met gunstige effecten voor biodiversiteit en gezondheid?

Aanmelden evenement

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.