Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma's

Dilemma 3: Duurzame land- en tuinbouw voor natuur, boer en bewoner

Sessie 29 oktober 2019 van 16.00 uur tot 17.30 uur

Hoe geven we ruimte aan duurzame land- en tuinbouw voor natuur, boer en bewoner: economie versus ecologie en gezondheid?

Het huidige land- en tuinbouwsysteem loopt aan tegen grenzen. Actueel in dit kader is de stikstofdiscussie (PAS). Dit roept een scala aan vragen en dilemma’s op. Hoe kunnen we biodiversiteit vergroten op landbouwgebieden? Hoe gaan we om met de impact van het veranderd klimaat op de biodiversiteit? In hoeverre is verdere schaalvergroting en intensivering in het landelijk gebied gewenst? Wat betekent verbreding van de landbouw voor het buitengebied? Nieuwe invulling voor leegstaande panden, zijn alle functies welkom? Zijn de huidige milieu- en gezondheidseisen voldoende om een gezonde leefomgeving te realiseren?

Aanmelden evenement

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.