Gaan voor gaaf: samen aan de slag met urgente dilemma's

Dilemma 2: Het veranderend klimaat

Sessie 29 oktober 2019 van 16.00 uur tot 17.30 uur

Hoe passen we onze ruimte aan op het veranderende weer - nat, droog, heet? Dwingt het veranderende klimaat ons tot andere keuzes?

Vertrouwen we op onze huidige inzichten en invalshoeken en ons technisch vernuft of zijn ingrijpender keuzes op basis van het natuurlijk bodem- en watersysteem nodig? Bouwen we bijvoorbeeld nog nieuwe woningen en bedrijventerreinen op overstromingsgevoelige gebieden? Of op gebieden die gevoelig zijn in perioden van extreme hoosbuien? Is verdere verdichting van onze Gelderse steden nog wenselijk met de toenemende hitte? En hoe verdelen we schaars water tussen land- en tuinbouw en natuur in perioden van droogte? Is structureel ingrijpen hier nodig of volstaat ons huidige beleid?

Aanmelden evenement

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.